Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

Waarom financiële harmonisatie?

Het peuterspeelzaalwerk wordt van oudsher gefinancierd door middel van ouderbijdrage en subsidie van de gemeenten. De gelden voor de subsidie ontvangen de gemeentes weer van de overheid.
De overheid gaat de financiering voor een grote groep ouders die gebruik maken van peuterspeelzalen en/of de kinderopvang gelijk schakelen via een inkomensafhankelijke toeslag van de belastingdienst.

Alle ouders zijn vandaag (21-09-2016) geïnformeerd door middel van onderstaande brief.
Houd u alle volgende correspondentie hierover goed in de gaten.

Klik op onderstaande link:
Vooraankondiging_financiele_harmonisatie.pdf

Enquête: waarom?
In bovenstaande brief verzoeken wij u om een korte vragenlijst in te vullen en anoniem te retourneren via de daarvoor bestemde doos op de groepen.
Met de informatie uit de enquêtes kan Spelenderwijs een beter beeld vormen over wat e.e.a. kan betekenen voor u en ons en de harmonisatie zo goed mogelijk laten verlopen.
Het is daarom van belang dat zoveel mogelijk ouders de enquête ingevuld retourneren.