Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

Visie

Spelenderwijs, Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard, expertisecentrum voor het jonge kind.

Op korte termijn:

 • Gesubsidieerde peuterspeelzalen blijven
 • Vroeg- en Voorschoolse Educatie
 • Doorgaande leerlijn -- basisscholen
 • Partner van de gemeenten voor het peuterspeelzaalwerk
 • Opvoedondersteuning voor ouders
 • Schakel in het jeugdbeleid, Z&W
 • Signaleringsfunctie, AMK, Zorg voor Jeugd


Op middenlange termijn:


 • Samenwerking met basisscholen en kinderopvang naar Brede scholen
 • Kwaliteitsverbetering
 • Personeelsbeleid dat leidt naar hoger opgeleide pedagogische medewerkers


Op lange termijn

 • Groep 0
 • Aansluiting basisscholen mits overheid financiering peuterspeelzalen aansluit bij onderwijs
 • Personeel op HBO niveau
 • Expertise voor het jonge kind