Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

De organisatie

Het bestuur
Voorzitter: Carlo de Liefde
Vice-voorzitter:
Penningmeester: Gert-Jan Lucas
Secretaris: Jacqueline van Wingerden
Algemeen lid:
De bestuurlijke constellatie van de stichting is gebaseerd op de governance code Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.
Het bestuur is toezichthoudend en bestuurt op hoofdlijnen.

Directeur
Irma Borsje

Adjunct directeur
Gertrude van Wingerden

De directie is belast met de dagelijkse leiding en de bedrijfsvoering van de stichting.

Personeelszaken/Kwaliteitsmedewerker
Janny Groenenberg
Verantwoordelijk voor het totale personeelsbeleid van de stichting, alsmede voor de kwaliteit van de organisatie en het peuterwerk op de speelzalen.

Financieël medewerker
Petra Verschoor
Zij verricht alle voorkomende financiële taken en verstrekt informatie aan belanghebbenden met betrekking tot de financiële positie van de organisatie.

Peuter administratie
Anneke Boelhouwer
Liesbeth Stout
Zij zijn uitvoerend verantwoordelijk voor de totale peuteradministratie van de stichting.

Clusterleidster
De clusterleidster voert naast de reguliere peuterspeelzaalleidstertaken meerdere door de direct leidinggevende gedelegeerde leidinggevende taken uit. Met als doel: het bevorderen van de voortgang van de dagelijkse gang van zaken binnen de peuterspeelzalen en het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor de peuters tot 4 jaar.

Leiding op de groepen
De dagelijkse begeleiding van de peuters op de locaties ligt in handen van de pedagogisch medewerksters. Zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen op hun peuterspeelzaal.
De wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) bepaalt dat een peutergroep, bestaande uit maximaal 16 peuters, wordt geleid door twee gediplomeerde leidsters.
Voor alle medewerksters en stagiaires van Spelenderwijs is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht.

Cliëntenraad
De cliëntenraad -bestaande uit ouders- is een orgaan dat het bestuur adviseert over uiteenlopende onderwerpen betreffende het belang van de bezoekende peuter.

Activiteitencommissie
Deze commissie -bestaande uit ouders- staat de leidsters bij met het praktisch uitvoerend werk op de locaties