Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

De oprichting

Spelenderwijs, Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard is per 1 januari 2011 door een fusie ontstaan. In het kader van professionalisering en kwaliteitsverbetering hebben toenmalige besturen gehoor gegeven aan het verzoek van gemeentebesturen in de Hoeksche Waard te komen tot één stichting met één bestuur. Alle peuterspeelzalen -10 stichtingen en 20 locaties in totaal- behielden hun eigen identiteit.

In het begin van de fusie is vooral gestreefd naar een nieuwe, gezamenlijke uitstraling. Dit was niet gemakkelijk: zoveel verschillende inzichten bij elkaar! Omdat wij allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben, te weten: de peuters een zo'n fijn mogelijke tijd geven die aansluit op hun ontwikkeling, krijgt het gemeenschappelijke steeds meer gezicht.
In deze tijd staat het peuterspeelzaalwerk ook landelijk in de belangstelling. Het wordt steeds meer gezien als een voorschoolse periode in de ontwikkeling van de peuter. Belangrijk hierin is dat het werk professioneel, veilig en met goed opgeleid personeel wordt gedaan.

Klik hieronder om de statuten te kunnen lezen:
20101224133159403.pdf