Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

Informatie over praktische zaken

Verzekering
Tijdens de uren dat uw peuter onder leiding op de peuterspeelzaal aanwezig is, is hij verzekerd tegen ongevallen en schade aan derden.

Wennen
Voor iedere peuter zal de eerste keer spelen op de peuterspeelzaal even wennen zijn. De pedagogisch medewerkster zullen er alles aan doen om de peuter op zijn gemak te stellen. Vaak is het een kwestie van tijd voordat uw peuter gewend is aan de nieuwe situatie. Mocht uw kind het echter na verloop van tijd nog niet naar zijn zin hebben, dan zal de pedagogisch medewerkster in overleg met u, zoeken naar de reden en naar de beste oplossing. Zo kan het soms beter zijn om de plaatsing tijdelijk stop te zetten en het na een poosje weer te proberen. Meestal is een peuter er dan wel aan toe en kan de plaatsing op de peuterspeelzaal naar ieders tevredenheid voortgezet worden.

Publiceren van foto's
Gedurende de feestdagen en activiteiten worden er regelmatig foto's genomen op de peuterspeelzaal. Het verschilt per locatie hoe deze foto’s gedeeld worden met de ouders. Soms worden er foto’s gebruikt voor de website of de nieuwsbrief. Niet alle ouders vinden dit een prettig idee. Mocht u als ouder bezwaar hebben dat er fotomateriaal van uw peuter wordt gebruikt, dan kunt u dit aangeven op het intakeformulier bij de start van uw kind op de peuterspeelzaal. Ook als u zelf foto’s neemt van uw kind op de peuterspeelzaal, verzoeken we u rekening te houden met het plaatsen hiervan op de sociale media. Zeker als er ook andere peuters op te zien zijn. Natuurlijk kunt u altijd overleggen met de leidsters aangaande dit onderwerp.