Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

Activiteitencommissie

Wanneer u het leuk vindt om actief betrokken te zijn bij de peuterspeelzaal, is er de mogelijkheid u aan te melden bij de activiteitencommissie van de peuterspeelzaal die uw peuter bezoekt. Deze commissie helpt de pedagogisch medewerksters bij allerlei praktische zaken binnen de peuterspeelzaal.

Activiteiten met ouders
Elke peuterspeelzaal zal de activiteiten met ouders anders invullen. Er worden bv. ouderavonden georganiseerd en er zijn allerlei activiteiten waarbij ouders worden betrokken.
Via de peuterspeelzaalkranten en/of nieuwsbrieven -die een aantal keer per jaar verschijnen- wordt u op de hoogte gehouden van activiteiten, eventuele veranderingen en zaken die op de peuterspeelzaal van uw peuter betrekking hebben.