Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

Het contact met ouders

Bij de sociale omgeving willen we niet voorbij gaan aan de belangrijkste sociale contacten van een peuter. Het eigen gezin vormt de basis. Het is daarom zeer belangrijk dat het contact tussen ouders en leidsters goed is. Naast de contacten en de samenspraak die ouders en leidsters over het eigen kind hebben, worden ouders ook betrokken bij de activiteiten die plaats vinden binnen de groep en op de peuterspeelzaal. Bij de meeste feesten of bijzondere activiteiten wordt de hulp en betrokkenheid van ouders zeer op prijs gesteld. Het is niet alleen prettig dat ouders een goed gevoel hebben bij de leidsters op een groep en de sociale cultuur binnen een groep, maar essentieel voor een geslaagde peuterperiode op de speelzaal.