Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

Uitschrijven

Alle peuters worden standaard geplaatst tot aan hun vierde verjaardag. Het uitschrijven van peuters staat beschreven in onze Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden - Artikel 12. Einde van de overeenkomst

1. De overeenkomst eindigt zodra het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen.

2. Partijen kunnen de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, de opzegtermijn gaat in op de eerstvolgende dag na ontvangst van de opzegging.

Opzeggen van de plaatsingsovereenkomst
Uitschrijven kan door een e-mail te sturen naar administratie@spelenderwijshw.nl of een brief te sturen naar:
Spelenderwijs t.a.v. peuteradministratie
Biezenvijver 5
3286 GK PUTTERSHOEK
Vermeld hierbij de naam en geboortedatum van uw peuter en de laatste dag van plaatsing.