Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

woensdag 9 september

Lezing Betsy van de Grift voor alle medewerkers van Spelenderwijs

In het kader van de “deskundigheidsbevordering” wonen alle medewerkers van Spelenderwijs op 24 September een lezing bij van kinderopvangspecialist Betsy van de Grift.

Het onderwerp van de lezing is “breinleren bij jonge kinderen” en gaat over hoe zij ervaren, ontdekken en leren!!

De neurowetenschap leert ons steeds meer over de manier waarop jonge kinderen leren.
Hun brein is nog lang niet af: ze hebben leerervaringen nodig om de ontwikkeling er van te stimuleren.
‘We weten best dat je een baby niet kunt leren fietsen. Of rekenen. Maar taal bijvoorbeeld, leer je dat al bij een baby aan? Wat kunnen ze al wel leren?
Klopt het dat voor sommige functies er een gevoelige periode is? En worden peuters
intelligenter als we hun ontwikkeling goed stimuleren?’
Door de toepassing van neurowetenschap op de opvoeding en ontwikkelings-stimulering van jonge kinderen leer je je eigen kind als ‘leermonster’ beter kennen en begrijpen.

Betsy van de Grift schreef drie breinboeken, over de breinontwikkeling, de
verschillen tussen jongens en meisjes en het breinleren van jonge kinderen.
Over dat laatste boek, ‘Peuteren en Kleuteren’ is ze een veelgevraagd spreker.
In november komt haar nieuwe boek ‘De Lastige Kleuter’
« Terug naar het nieuws