Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

dinsdag 28 november

Lid van de oudercommissie; iets voor u?

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Wilt u met ons meepraten en meebeslissen, meld u dan aan voor de vrijwillige functie van

OUDERCOMMISSIELID m/v

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, het aanpassen van de openingstijden, de herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders, en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

De oudercommissie:
- overlegt met de directie
- adviseert gevraagd en ongevraagd de directie
- bevordert goede en heldere informatie aan ouders
- onderhoudt contacten met andere ouders
- bevordert de betrokkenheid van ouders bij de peuterspeelzaal bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren
- fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure

Wij zoeken ouders die:
- mee willen praten en beslissen
- de algehele kwaliteit positief willen beïnvloeden
- willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie
- hun (professionele) deskundigheid willen inzetten voor onze organisatie
- minimaal twee jaar lid van de oudercommissie willen zijn

Wij bieden:
- inspraak op belangrijke onderdelen van het beleid
- administratieve ondersteuning
- een budget voor de oudercommissie
- lidmaatschap van BOinK
- scholingsmogelijkheden

Meer informatie kunt u krijgen via ons stafbureau onder telefoonnummer 0186-616707

Kijkt u ook eens op de site van BOink (Belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen). http://www.boink.info/
« Terug naar het nieuws