Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

woensdag 25 januari

De Hoeksche School: Integraal aanbod kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs

Onderwijs en kinderopvang groeien in ons hele land meer en meer naar elkaar toe. Ook in de Hoeksche Waard zijn steeds meer ouders op zoek naar een totaal arrangement voor de opvang en ontwikkeling van hun kinderen. Stichting Acis (primair onderwijs), Spelenderwijs (peuterspeelzalen) en SKOC (kinderopvang) spelen hierop in met de ontwikkeling van integrale kindcentra.

Op 19 januari hebben de drie organisaties een intentieovereenkomst ondertekend om opvang en onderwijs in de Hoeksche Waard samen te brengen. Hun gemeenschappelijke ambitie is geïntegreerde opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar in alle dorpskernen van de Hoeksche Waard. Hiertoe zullen opvang en onderwijs op alle basisschoollocaties van Acis geleidelijk worden getransformeerd tot integrale kindcentra (IKC’s) met een doorgaande leerlijn.

Acis-bestuurder Luc van Heeren is ervan overtuigd dat deze IKC’s de toekomst hebben. ‘Niet alleen vanuit ouders maar ook vanuit de overheid wordt gestreefd naar een optimale aansluiting tussen de voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs. Met ons nieuwe samenwerkingsverband kunnen wij succesvol inspelen op een groeiende maatschappelijke behoefte.’

De Hoeksche School

De projectnaam van het samenwerkingsverband tussen de drie partijen is De Hoeksche School. Een naam die een uitgesproken visie op onderwijs en opvang suggereert en dat is geen toeval. Irma Borsje, directeur Spelenderwijs: ‘Een school kan zoveel meer zijn dan puur een plek waar onderwijs wordt gegeven. De Hoeksche School biedt kinderen van 0 tot 13 jaar alle ruimte om met elkaar te spelen, te integreren en van elkaar leren. Zodat ze samen optimaal kunnen groeien in de ontwikkeling van hun talenten.’ Elk kind in de Hoeksche Waard is welkom, de Hoeksche School biedt maatwerk waardoor ook kleine dorpen van haar IKC’s kunnen profiteren.

Groeien doen we samen

De Hoeksche School opereert naar buiten toe als één organisatie met een doorgaande leerlijn en een gezamenlijk ontwikkelingsaanbod. Om haar gemeenschappelijke missie kracht bij te zetten wordt ook een slogan ingezet: ‘Groeien doen we samen’. Een slogan die niet alleen betrekking heeft op de kinderen die samen onderwijs en opvang genieten op de IKC’s maar ook op de drie organisaties die samen de Hoeksche School vormen. Cora Labree, directeur SKOC: ‘Ons doel is om in de toekomst geïntegreerde kindcentra te kunnen aanbieden in de gehele Hoeksche Waard. Wij werken intensief en gepassioneerd samen om onze groeiambities te kunnen waarmaken.’

Pilot
De eerste stappen zijn gezet. Het streven is om in mei het eerste IKC te starten op obs De Blieken in Klaaswaal. En komende zomer staat de start van het tweede IKC al gepland: Obs De Zevensprong Centrum in Oud Beijerland. Beide locaties zijn met hun plannen in een vergevorderd stadium en niets lijkt een succesvolle start nog in de weg te staan.

Van Heeren is ervan overtuigd dat het aanbod van De Hoeksche School perfect aansluit op de wensen van veel ouders in de Hoeksche Waard. ‘Met deze samenwerking bieden wij ouders en kinderen een totaalpakket van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd. Een pakket dat ieder kind in staat stelt om het beste uit zichzelf te halen. Welke ouder wil dat nou niet…?’


Over Acis
Stichting Acis heeft 20 openbare basisscholen,1 school voor speciaal basisonderwijs en 2 scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs

Over Spelenderwijs
Spelenderwijs heeft 20 peuterspeelzaallocaties in de Hoeksche Waard

Over SKOC
Stichting Kinderopvang Cromstrijen heeft zes locaties voor kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang , een gastouderbureau en tussenschoolse opvang

« Terug naar het nieuws