Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

woensdag 12 oktober

Financiële harmonisatie

Het peuterspeelzaalwerk wordt van oudsher gefinancierd door middel van ouderbijdrage en subsidie van de gemeenten. De gelden voor de subsidie ontvangen de gemeentes weer van de overheid.
De overheid gaat de financiering voor een grote groep ouders die gebruik maken van peuterspeelzalen en/of de kinderopvang gelijk schakelen via een inkomensafhankelijke toeslag van de belastingdienst.

Ook Spelenderwijs moet deze financiële harmonisatie doorvoeren.
In september hebben wij alle ouders hierover al per brief geïnformeerd.
Via onderstaande link kunt u deze brief nog eens lezen.
Vooraankondiging_financiele_harmonisatie.pdf

Door middel van informatiebrieven worden alle ouders op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
Houd u deze brieven alstublieft goed in de gaten.
De laatste brief is van 6 oktober 2016.
In deze brief is aan alle ouders om extra informatie gevraagd die nodig is voor de administratie. Graag ontvangen wij het ingevulde informatieformulier uiterlijk maandag 24 oktober retour.

Op de pagina Vragen vindt u meer informatie over de harmonisatie. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt met alle informatie die van belang is.« Terug naar het nieuws