Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

Numansdorp


Peuterspeelzaal de Flierefluiter


Plataanstraat 2
3281 CP Numansdorp
Telefoon: 0186-654284
peuterspeelzaalflierefluiter@gmail.com
LRKP-nummer per 1 februari 2017: 326413248

Openingstijden


Maandagochtend, dinsdag, woensdagochtend, donderdagochtend, en vrijdagochtend.

Ochtend:
08.30 - 08.45 uur inlooptijd
11.15 - 11.30 uur ophaaltijd

Middag:
12.45 - 13.00 uur inlooptijd
15.30 - 15.45 uur ophaaltijd

Combinaties dagdelen:
Maandagochtend - woensdagochtend
Maandagochtend - donderdagochtend
Dinsdagochtend - vrijdagochtend
Dinsdagmiddag - donderdagochtend

De speelochtend/middag
U komt samen met uw kind binnen en kijkt samen even rond.
Uw kind mag zelf kiezen wat het gaat doen: in de poppenhoek spelen, op het rek klimmen, boekjes bekijken, bouwen met blokken, puzzelen of met constructiemateriaal bezig zijn.
's Ochtends is er een creatieve activiteit, zoals tekenen, plakken, verven of kleien.
De peuters worden niet gedwongen iets te maken, we proberen ze wel te stimuleren.
Halverwege de ochtend/middag ruimen we samen op en gaan we in de kring. De peuters krijgen drinken en eten een appel.
Daarna is er tijd om naar elkaar te luisteren en te praten met elkaar. De leidsters lezen een boekje en we zingen liedjes.
Na de kring gaan we naar het toilet.
Bij droog weer gaan we buiten spelen, als het regent doen we binnen spelletjes.

De wenperiode


De eerste ochtend
U krijgt van ons een schriftelijke uitnodiging met een datum waarop uw kind voor het eerst naar de peuterspeelzaal gaat. Bij deze uitnodiging treft u ook een intakeformulier aan. Het intakeformulier kunt u thuis invullen, en neemt u mee naar de peuterspeelzaal.
Op de eerste ochtend bent u tot 09.00 of 13.00 uur van harte welkom. Terwijl uw kind op onderzoek uit gaat, proberen wij tijdens een intakegesprek u een indruk te geven wat u en uw peuter van ons kunt verwachten. Ook de ontwikkeling van uw kind, en belangrijke informatie komen in dit gesprek aan bod. Tevens krijgt u de ruimte om vragen te stellen.

Afscheid nemen
De eerste keer alleen op de peuterspeelzaal blijven, is voor elke peuter weer een grote stap en elke peuter reageert er anders op.
Wij hebben er begrip voor als uw peuter het moeilijk vindt om afscheid te nemen. Wat het beste werkt is duidelijkheid. Dus als u besluit weg te gaan, neem dan duidelijk afscheid van uw kind, waarschuw de leidster dat u weg gaat en ga dan ook, ook al huilt uw kind. Van tijd rekken bij het afscheid worden kinderen vaak onzeker.
Wanneer een peuter niet te troosten is, zullen we u vragen eerder te komen. Op dat moment zullen we afspreken hoe we het beste met uw peuter om kunnen gaan om het zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen.

Vroeg- en voorschoolse educatie


Tijdens de peuterspeelzaalperiode kijken wij gericht naar de ontwikkeling van uw peuter.
De peuterspeelzaal biedt hierin begeleiding, maar heeft ook een doorverwijzende functie.

Uk en Puk
De peuterspeelzaal werkt met het VVE-programma Uk en Puk. Dit is een speels totaalprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor peutergroepen. Met deze methode wordt er gewerkt aan de brede ontwikkeling van de peuters. Er wordt aandacht besteed aan drie belangrijke ontwikkelingsgebieden: taal, sociaal-communicatieve vaardigheden en beginnend rekenen. De nadruk ligt op de mondelinge vaardigheden: spreken, luisteren en vergroten van de woordenschat.

KIJK! Peuters.
Om goed inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de peuter en zijn welbevinden werken we met het kindvolgsysteem KIJK! Peuters.
Dit volgsysteem brengt de totale ontwikkeling van kinderen in kaart.
We observeren de peuter in situaties waarin ze bezig zijn met spontane, zelfgekozen activiteiten.
Hierdoor krijgen we niet alleen zicht op het verloop van de ontwikkeling, maar ook van hun welbevinden. Op basis hiervan kunnen we gericht de verdere ontwikkeling van de peuter stimuleren.
De volgende ontwikkelingsgebieden brengen we in kaart:

 • Omgaan met zichzelf
 • Omgaan met de ander
 • Zelfredzaamheid
 • Spelontwikkeling
 • Spraak- en taalontwikkeling
 • Motoriek
 • Grote ontwikkeling
 • Kleine ontwikkeling
 • Tekenontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Ontluikende geletterdheid
 • Ontluikende gecijferdheid


Het overdrachtsformulier
In de periode dat uw peuter de peuterspeelzaal bezoekt, vullen wij twee keer het overdrachtsformulier in. De eerste keer gebeurt dit rond de derde verjaardag van uw kind.
U kunt aan de leidsters vragen of u het formulier dan in mag zien.
De tweede keer gebeurt dit kort voordat uw peuter vier jaar wordt. Dan nodigen wij u uit voor een gesprek om het overdrachtsformulier door te nemen. Tussentijds is het natuurlijk ook altijd mogelijk om over de ontwikkeling van uw kind te praten.

Feesten en activiteiten
Onze activiteiten zijn in grote mate afgestemd op de seizoenen of bepaalde thema's, b.v. de brandweer, ziek zijn.

Verjaardag
De verjaardag van een peuter vieren we het laatste half uur van een dagdeel. De ouders zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
Overleg even met de leidsters wanneer u de verjaardag van uw kind wilt vieren, dan kan er rekening mee worden gehouden.
De leidsters maken een feesthoed en hangen de vlag uit. De jarige mag op de verjaardagsstoel in de kring zitten. We steken de kaarsjes op de taart aan en zingen verjaardagsliedjes. Hierna mag de jarige trakteren.

Voorleesdagen
We lezen boeken van de bibliotheek en maken tijd om extra voor te lezen. Soms komt er iemand voorlezen, zoals bv een oma of opa.

Lentefeest-Pasen
Tijdens het lentefeest zijn er jonge dieren op de peuterspeelzaal, zoals lammetjes en/of kuikentjes.
We eten gezamenlijk een paasbroodje en drinken daar iets bij. Ook vertellen we een verhaal.

Schoolreis
Aan het eind van het jaar gaan we op 'schoolreis', een uitstapje naar de kinderboerderij en speeltuin in Nieuw-Beijerland. We gaan dan met alle groepen en ouders. Met iedere peuter gaat een begeleider mee.

Fotograaf
De schoolfotograaf komt naar de peuterspeelzaal en maakt van iedere peuter een foto. Ook maken we een groepsfoto. Er is ook gelegenheid om met broertjes of zusjes op de foto te gaan.

Herfstpad
We gaan met de peuters naar het bos, zingen onderweg herfstliedjes. In het bos gaan we bladeren zoeken en we vertellen een kabouterverhaal.

Sinterklaasfeest
Sinterklaas komt met Zwarte Piet naar de peuterspeelzaal. De peuters krijgen allemaal een cadeautje.

Kerstfeest
We maken op deze ochtend/ middag een kerststukje. Het laatste half uur zijn de ouders welkom. We zingen kerstliedjes met elkaar en luisteren naar een kerstverhaal.

Ouders en de peuterspeelzaal


Nieuwsbrief
Om u op de hoogte te houden van de komende feesten of activiteiten en andere nieuwtjes over de gang van zaken op de peuterspeelzaal, delen wij 7x per jaar een nieuwsbrief uit.

Schoonmaakavond
Twee keer per jaar wordt een schoonmaakavond gehouden op de peuterspeelzaal. Het is de bedoeling dat de ouders dan komen helpen bij het schoonmaken van het speelmateriaal. Ouders die verhinderd zijn, kunnen dan ook iets mee naar huis nemen om schoon te maken.

Activiteitencommissie
Deze commissie ondersteunt de leidsters bij tal van praktische activiteiten.
Taken van de commissieleden zijn o.a.: boodschappen doen, affiches maken, met kerst de gang versieren, sinterklaascadeautjes inpakken, etc.
Uit iedere groep is een ouder vertegenwoordigd in deze commissie.

Huishoudelijke mededelingen


Wat moet er mee naar de peuterspeelzaal

 • een schone luier of up-en-go luier (voor kinderen die zindelijk aan het worden zijn)
 • een gehele verschoning voor het geval we een ongelukje hebben. Onder gehele verschoning verstaan wij: onderkleding, bovenkleding en/of luiers, zodat een klein ongelukje geen groot ongemak wordt voor uw peuter. Wilt u dit mee blijven geven tot uw peuter naar de basisschool gaat.
 • alles in een (rug)tasje met de naam van de peuter op de zijkant van de tas
 • jas, muts, sjaal, en wantjes graag ook voorzien van de naam van de peuter


Het is niet nodig uw peuter fruit en drinken mee te geven, zij krijgen dit op de peuterspeelzaal.

Traktaties
Als uw kind jarig is, mag het trakteren. In het belang van de gezondheid van de kindergebitjes vragen wij u geen snoep te trakteren. Goede aanraders zijn: kaas, worst, fruit enz. En wilt u alstublieft de traktatie van te voren met de leidsters overleggen? (dit in verband met eventuele voedselallergieën.)
Wij vragen u geen on-opgeblazen ballonnen te trakteren i.v.m. verstikkingsgevaar. Traktaties die gevaar kunnen opleveren voor de peuters moeten wij ook weigeren (bijv. borrelnootjes, pinda's, kauwgomballen en lolly's).

Andere tips

 • Indien u niet zelf in de gelegenheid bent om uw peuter op te halen geef dit dan door aan de leidster. Zonder bericht geven wij uw peuter niet mee.
 • Laat een telefoonnummer achter waar u te bereiken bent.
 • Kan uw peuter niet komen om welke reden dan ook, geef dit dan voor 9.00 uur aan één van de leidsters door.
 • Als uw kind er behoefte aan heeft mag hij/zij een knuffel meenemen.
 • Geef liever geen speelgoed mee naar de peuterspeelzaal. Wanneer uw peuter toch speelgoed mee brengt, mogen de andere peuters er ook mee spelen. Mocht dit speelgoed kapot gaan of zoek raken dan ligt de verantwoording niet bij de leidsters.
 • Lees de mededelingen op het mededelingenbord of op de buitendeur.
 • De vakanties van de peuterspeelzaal zijn afgestemd op de vakanties van de openbare basisschool.
 • Bij het intakegesprek en aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u een overzicht van het jaarprogramma en de schoolvakanties.
 • Geeft u uw kind makkelijke kleding aan waar het fijn in kan spelen.
 • Laat uw peuter goed schoeisel dragen; slippers, klompen en laarzen kunnen gevaarlijk zijn.
 • Regenlaarzen mogen in de groep niet gedragen worden. Als uw peuter laarzen aan heeft, wilt u dan sloffen voor in de groep meegeven.
 • Aarzel niet om vragen te stellen aan de leidsters en geef op uw beurt ook informatie door die belangrijk kan zijn.


DG&J-rapport


Lees hier het meest recente rapport van de DG&J:
NUM201611_Inspectierapport_OVR_POV_De_Flierefluiter__2016.pdf
NUM201612_Inspectierapport_PSZ_De_Flierefluiter_2016.pdf

Tenslotte
De peuterspeelzaal is er voor u en uw peuter.
Hebt u ideeën, suggesties, opmerkingen of bent u het ergens niet mee eens, bespreek u dit dan
alstublieft met één van ons zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Wij proberen de peuterspeelzaal zo open mogelijk te houden en rekenen daarbij op uw hulp.
Wij wensen de peuters en ook de ouders een heel prettige tijd op de peuterspeelzaal toe.