Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

Nieuw-BeijerlandPeuterspeelzaal Robbedoes


Achterstraat 7
3264 AB Nieuw-Beijerland
Telefoon: 06-44424864
E-mailadres: pszrobbedoes@kpnmail.nl
LRKP-nummer per 1 februari 2017: 131498435

Openingstijden


Maandagochtend, dinsdag, donderdag, en vrijdagochtend

Ochtend:
08.30 - 08.45 uur inlooptijd
11.15 - 11.30 uur ophaaltijd

Middag:
13.00 - 13.15 uur inlooptijd
15.45 - 16.00 uur ophaaltijd

Combinaties dagdelen
Vrije keuze van 2 dagdelen uit vier ochtenden, te weten:
Maandagochtend, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend

3+ groep
Dinsdagmiddag-donderdagmiddag

De speelochtend
Tussen 08.30 en 08.45 uur komen de peuters met hun ouders/verzorgers binnen en worden door de leidsters begroet. Indien nodig wordt dan ook informatie uitgewisseld die enerzijds voor ouders/verzorgers en peuter en anderzijds voor de leidsters van belang kunnen zijn.
Als alle peuters aanwezig zijn, beginnen we in een kring met het oplezen van de namen. Daarna vindt er een gesprekje plaats, dit kan zijn over het jaargetijde of over het thema waar we mee bezig zijn. Het voorlezen en de liedjes sluiten hierop aan.
Daarna kunnen de peuters spelen met de aangeboden spelmaterialen. Iedere ochtend wordt er iets geknutseld, dat weer aansluit bij het thema.
Halverwege de ochtend sluiten we het vrije spel af door gezamenlijk op te ruimen. De peuters gaan dan aan tafel een boekje 'lezen'. Een leidster schilt ondertussen het fruit, dat vervolgens met elkaar wordt opgegeten en daarna drinken de peuters iets, met een kaakje erbij.
Afhankelijk van het weer wordt er binnen of buiten gespeeld op de glijbaan, speelhuisje of zandbak en rijdend materiaal.
De ochtend wordt afgesloten met een liedje, waarna de werkjes worden uitgedeeld.

De speelmiddag
Op de speelmiddagen komen de oudere peuters (vanaf 3+ tot 4 jaar) spelen. De leidsters bepalen in overleg met de ouders, op welk tijdstip het kind 'overgaat' naar de middaggroep. De middag verloopt hetzelfde als de ochtend, maar we gaan dieper en uitgebreider op de onderwerpen in. Ook het spelmateriaal is aangepast aan de leeftijd.
Wij eten 's middags geen fruit. We drinken iets en eten een kaakje.

De wenperiode


De eerste ochtend
U krijgt van ons een schriftelijke uitnodiging met een datum waarop uw kind voor het eerst naar de peuterspeelzaal gaat. Bij deze uitnodiging treft u ook een intakeformulier aan. Het intakeformulier kunt u thuis invullen en meenemen naar de peuterspeelzaal.
Op de eerste ochtend bent u tot 10.00 uur van harte welkom. Terwijl uw kind op onderzoek uit gaat, geven wij u tijdens een intakegesprek een indruk wat u en uw peuter van ons kunt verwachten. Ook de ontwikkeling van uw kind, en belangrijke informatie komen in dit gesprek aan bod. Tevens krijgt u de ruimte om vragen te stellen.

Afscheid nemen
De eerste keer is voor iedere peuter een grote stap en elke peuter reageert hier anders op.
Wij hebben hier begrip voor als uw peuter het moeilijk vindt om afscheid te nemen, het beste werkt duidelijkheid, dus altijd afscheid nemen en zwaaien voor het raam, ook al huilt uw kind, van tijd rekken wordt het alleen maar onzeker.
Wanneer een peuter niet te troosten is zullen wij altijd contact met u opnemen om te vragen om wat eerder te komen en met u afspreken hoe we het beste met uw peuter om kunnen gaan om het zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen.

Vroeg- en voorschoolse educatie


Tijdens de peuterspeelzaalperiode kijken wij gericht naar de ontwikkeling van uw peuter.
De peuterspeelzaal biedt hierin begeleiding, maar heeft ook een doorverwijzende functie.

Piramide
Om de ontwikkeling van de peuter te stimuleren en de stap naar de basisschool kleiner te maken, werken wij met Piramide. Piramide is een speelse educatieve methode waarmee de brede ontwikkeling van jonge kinderen wordt gestimuleerd. Vooral aan de ontwikkeling van taal wordt veel aandacht besteed.
Dit houdt in dat er door het jaar heen met een aantal thema's gewerkt wordt, waarbij spelenderwijs een aantal ontwikkelingsgebieden aan de orde komen (taal, ruimte, ordenen).
Gedurende het jaar dat uw peuter drie is, nemen wij drie maal een 'toets' af. Hierbij maken we ook gebruik van de methode Piramide.

Het overdrachtsformulier
In de periode dat uw kind de peuterspeelzaal bezoekt vullen wij een overdrachtsformulier in. U kunt dit formulier inzien aan het einde van de peuterspeelzaal en zelf afgeven aan de basisschool. Het grote voordeel daarvan is dat de basisschool een indruk krijgt hoe de ontwikkeling van uw kind op de peuterspeelzaal is verlopen.
Soms hebben wij naar aanleiding van het overdrachtsformulier contact met de basisschool. Dit gebeurt uiteraard altijd met toestemming van de ouders.
Tussentijds is het natuurlijk ook altijd mogelijk om over de ontwikkeling van uw kind te praten.

Verpleegkundige van het consultatiebureau
Twee keer per jaar hebben wij overleg met de verpleegkundige van het consultatiebureau.
Dit overleg vindt plaats in het kader van 'vroegtijdige signalering': hoe eerder problemen in de ontwikkeling gesignaleerd worden des te sneller kan het kind geholpen worden.
Hierbij werken het consultatiebureau en de peuterspeelzaal nauw samen.

Feesten en activiteiten


Onze activiteiten zijn in grote mate afgestemd op de thema's van Piramide.

Verjaardagen van peuters
Aan het einde van de ochtend of middag vieren wij feest. De ouders mogen hierbij aanwezig zijn. Vooraf maken we een feestmuts voor de jarige. Tijdens het feest zitten we aan een grote tafel, met een verjaardagsstoel en een taart met kaarsjes voor de jarige. Aan het einde van de ochtend mag de jarige trakteren.

Voorleesdagen
In januari besteden wij aandacht aan de Nationale Voorleesdagen, een landelijk initiatief om het voorlezen aan jonge kinderen te stimuleren. Hieraan werken wij mee in samenwerking met de basisscholen en bibliotheek.

Schoolreisje
Aan het einde van het schooljaar gaan we naar de speeltuin en de kinderboerderij, en als afsluiting eten we pannenkoeken.

Vaderochtend
Op een zaterdagochtend maken wij met de peuters en hun vaders een Moederdagcadeau.

Fotograaf
In het voorjaar komt de fotograaf op school. Ook broertjes en zusjes mogen op de foto.

Kikipad
In samenwerking met de basisscholen zetten wij een natuurpad uit, waar allerlei opdrachtjes/spelletjes bij horen. Het pad kan op de kinderboerderij of bij een ouder met een grote tuin zijn.

Thema samenwerking Basisscholen
Ieder jaar hebben we gedurende drie weken een gezamenlijk project met de beide basisscholen (b.v. de brandweer, indianen of voeding) Dit project sluit aan bij de vroeg- en voorschoolse educatie. We sluiten het project af met een spelletjesochtend op alle schoolpleinen en een gezamenlijke maaltijd.

Sinterklaas
Ieder jaar bezoekt Sinterklaas met zijn Pieten onze peuterspeelzaal. Het Sinterklaasfeest vieren wij op een dagdeel dat we normaal gesproken gesloten zijn. Ieder kind is welkom op deze ochtend. Voor ieder kind is er een leuk presentje en wat lekkers.

Kerstfeest
De peuters komen als afsluiting van het jaar in het donker naar het kerstdiner. We eten met alle peuters een lekkere maaltijd. We zingen kerstliedjes en vertellen het kerstverhaal.

Ouders en de peuterspeelzaal


Schoonmaakavond
Na afsluiting van het schooljaar maken wij gezamenlijk met ouders de peuterspeelzaal en het speelgoed grondig schoon.

De activiteitencommissie
Deze ouders helpen ons gedurende het hele schooljaar met allerlei hand- en spandiensten.
Lijkt het u leuk om hierin actief mee te helpen, vraag dan vrijblijvend naar meer informatie.

Informatie voor de ouders
Informatie over komende feesten of activiteiten en andere nieuwtjes over de gang van zaken op de peuterspeelzaal hangt in de gang op het raam.

Huishoudelijke mededelingen


Wat moet er mee naar de peuterspeelzaal

 • een afsluitbare beker (geen fles of tuitbeker) met drinken of een pakje met rietje, voorzien van de naam van uw peuter
 • een afsluitbaar bakje met wat schoongemaakt fruit of een banaantje
 • een schone luier of up-en-go luier (voor kinderen die zindelijk aan het worden zijn
 • een gehele verschoning voor het geval we een ongelukje hebben. Onder gehele verschoning verstaan wij: onderkleding, bovenkleding en/of luiers, zodat een klein ongelukje geen groot ongemak wordt voor uw peuter. Wilt u dit mee blijven geven tot uw peuter naar de basisschool gaat.
 • luizenzak (deze krijgt u bij aanvang van de peuterspeelzaal)


Traktaties
Als uw kind jarig is, mag het trakteren. In het belang van de gezondheid van de kindergebitjes vragen wij u niet te veel snoep te trakteren. Goede aanraders zijn: kaas, worst, fruit enz. En wilt u alstublieft de traktatie van te voren met de leidsters overleggen? (dit in verband met eventuele voedselallergieën.)
Wij vragen u ook geen onopgeblazen ballonnen te trakteren i.v.m. verstikkingsgevaar.
Traktaties die gevaar kunnen opleveren voor de peuters moeten wij ook weigeren (bijv. borrelnootjes, pinda's, kauwgomballen en lolly's).

Andere tips

 • Indien u niet zelf in de gelegenheid bent om uw peuter op te halen, geef dit dan door aan de leidster. Zonder bericht geven wij uw peuter niet mee.
 • Laat een telefoonnummer achter waarop u te bereiken bent.
 • Kan uw peuter niet komen, om welke reden dan ook, geef dit voor 9.00 uur aan ons door.
 • Houd er rekening mee dat er geen speelgoed mag blijven op de peuterspeelzaal. Uw peuter mag het wel laten zien aan de leidsters, maar daarna gaat het mee naar huis of in de zak van uw peuter. Een knuffel of doekje mag wel blijven.
 • Lees de mededelingen op het raam in de garderobe. Daar staan ook de verzoeken ten aanzien van knutselmateriaal en de thema’s waar we mee bezig zijn.
 • De vakanties van de peuterspeelzaal zijn afgestemd op de vakanties van OBS 'Onder de Wieken'. Deze basisschool is onderdeel van Acis, waardoor vakanties wel eens af kunnen wijken ten opzichte van andere scholen.
 • U kunt altijd vragen stellen aan de leidsters of om een gesprek vragen over uw peuter en geef op uw beurt ook informatie door die belangrijk kan zijn.


3+-groep
Op het moment dat uw kind (bijna) 3,5 jaar is, neemt de administratie van Spelenderwijs contact met u op om een datum af te spreken waarop uw kind wordt overgeplaatst naar de 3+-groep. De dagdelen van de 3+-groep zijn dinsdagmiddag en donderdagmiddag.

DG&J


Lees hier het meest recente rapport van de DG&J:
RD201611_Inspectierapport__OVR_KDV_Robbedoes.pdf
RD201703_Inspectierapport_KDV_Robbedoes.pdf

Tenslotte
De peuterspeelzaal is er voor u en uw peuter.
Hebt u ideeën, suggesties, opmerkingen of bent u het ergens niet mee eens, bespreek u dit dan
alstublieft met één van ons zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Wij proberen de peuterspeelzaal zo open mogelijk te houden en rekenen daarbij op uw hulp.
Wij wensen de peuters en ook de ouders een heel prettige tijd op de peuterspeelzaal toe.