Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

MijnsheerenlandPeuterspeelzaal 'de Miniwiek'


Adres per 1 november 2017:
Beatrixplein 2
3271 BA MIJNSHEERENLAND
Telefoon: 06-82003132
E-mail: deminiwiek@gmail.com
Het nieuwe LRKP-nummer is 220992289 en is geldig vanaf 30 oktober 2017.

Openingstijden


Per 1 januari 2018
Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend.
08.30 - 08.45 uur inlooptijd
11.15 - 11.30 uur ophaaltijd

Combinaties dagdelen:
Per 1 januari 2018
Maandagochtend en vrijdagochtend
Dinsdagochtend en donderdagochtend

De speelochtend
Als de kinderen binnen komen mogen ze overal mee spelen. Er staat verschillend spelmateriaal voor hen klaar: klei, puzzels, auto's, duplo, trein of poppenhoek. De ouders mogen tot 9.00 uur nog even gezellig meespelen.
De kinderen kiezen zelf wat ze gaan doen; op prestaties wordt niet gelet.
Tijdens het vrij spelen wordt de knutseltafel in orde gemaakt. Vervolgens mogen 6 peuters tegelijk plakken, verven of kleuren. We stimuleren de peuters zoveel mogelijk om mee te doen met de activiteit, maar het is niet verplicht.
Rond 10.15 uur zingen we het 'opruimlied' en ruimen we gezamenlijk op. Daarna maken we al zingend een kring van stoeltjes.
Eenmaal in de kring zingen we het 'drinklied' en mogen de kinderen hun eigen beker pakken. Als het drinken op is, zingen we het 'hap-haplied' en eten we het meegebrachte fruit.
We lezen een boekje voor en zingen vaak nog meer liedjes en als het weer het toe laat, gaan we buiten spelen. Wij hebben voldoende speelmateriaal, zoals fietsjes, skelters, tractoren, stepjes, een glijbaan en een zandbak. Bij slecht weer doen we een bewegingsactiviteit binnen.
Om half 12 is het weer tijd om naar huis te gaan.

De wenperiode


De eerste ochtend
U krijgt van ons een schriftelijke uitnodiging met een datum waarop uw kind voor het eerst naar de peuterspeelzaal gaat. Vanuit de peuterspeelzaal krijgt u informatie over de plaatsingsdatum en het verzoek om het intakeformulier ingevuld mee te nemen op de eerste dag dat uw peuter komt spelen. U kunt het intakeformulier vinden onder het kopje Ouders op onze website.
Op de eerste ochtend bent u tot 10.00 uur van harte welkom. Terwijl uw kind op onderzoek uit gaat, geven wij u tijdens een intakegesprek een indruk wat u en uw peuter van ons kunt verwachten. Ook de ontwikkeling van uw kind, en belangrijke informatie komen in dit gesprek aan bod. Tevens krijgt u de ruimte om vragen te stellen.

Afscheid nemen
De eerste keer alleen op de peuterspeelzaal blijven is voor elke peuter weer een grote stap en elke peuter reageert er anders op.
Wij hebben er begrip voor als uw peuter het moeilijk vindt om afscheid te nemen. Wat het beste werkt is duidelijkheid. Dus als u besluit weg te gaan, neem dan duidelijk afscheid van uw kind, waarschuw de leidster dat u weg gaat en ga dan ook, ook al huilt uw kind. Van tijd rekken bij het afscheid worden kinderen vaak onzeker.
Wanneer een peuter niet te troosten is, zullen we u vragen eerder terug te komen. Op dat moment zullen we afspreken hoe we het beste met uw peuter om kunnen gaan om het zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen.

Vroeg- en voorschoolse educatie


Tijdens de peuterspeelzaalperiode kijken wij gericht naar de ontwikkeling van uw peuter.

Uk en Puk
De peuterspeelzaal werkt met het Vroeg- en Voorschoolse Educatieprogramma (VVE) Uk en Puk. Uk en Puk is een speels totaalprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor peutergroepen. Met deze methode wordt er gewerkt aan de brede ontwikkeling van de peuter. Er wordt aandacht besteed aan drie belangrijke ontwikkelingsgebieden: taal, sociaal communicatieve vaardigheden en beginnend rekenen. De nadruk ligt op de mondelinge vaardigheden: spreken, luisteren en vergroten van de woordenschat.
De handpop Puk is een belangrijk figuur in Uk & Puk. Bij het aanbieden van taal en het stimuleren van communicatie over en weer is voor hem een belangrijke rol weggelegd. Puk treedt op als intermediair tussen leidster en de kinderen. Puk maakt dezelfde dingen mee als de peuters en creëert daarmee veilige en herkenbare situaties. Puk is een speelkameraadje van de peuters en via Puk kunnen kinderen ook betrokken worden bij een activiteit.
Uk & Puk werkt met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van peuters. De speelse activiteiten zijn gericht op interactief, betekenisvol en actief leren en houden rekening met verschillen in (taal)ontwikkeling binnen de groep.

Kijk! Peuters
Vanaf het schooljaar 2014/2015 werken wij met het kindvolgsysteem KIJK! Peuters. Door het gebruik van KIJK! Peuters krijgen wij een goed inzicht in de ontwikkeling van de peuters en in hun welbevinden. Dit volgsysteem brengt de totale ontwikkeling van kinderen in kaart. We observeren de peuter in een situatie waarin het bezig is met spontane,zelfgekozen activiteiten. Hiermee krijgen we niet alleen zicht op het verloop van de ontwikkeling, maar ook op hun welbevinden. Op basis hiervan kunnen wij dan gericht de verdere ontwikkeling van de peuters stimuleren.
De ontwikkelingsgebieden die we in kaart brengen zijn:


 • Omgaan met zichzelf
 • Omgaan met de ander
 • Zelfredzaamheid
 • Spelontwikkeling
 • Spraak- en taalontwikkeling
 • Motoriek
 • Grote ontwikkeling
 • Kleine ontwikkeling
 • Tekenontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling
 • Ontluikende geletterdheid
 • Ontluikende gecijferdheid


Observatieformulier

In de periode dat uw peuter de peuterspeelzaal bezoekt, vullen de leidsters twee maal de observatieformulieren in: één keer als uw peuter (bijna) drie is en één keer vlak voordat uw peuter naar de basisschool gaat. Naar aanleiding van deze observaties vinden er gesprekken met de ouders/verzorgers plaats. Als uw peuter vier jaar wordt en naar de basisschool gaat, vindt er een overdracht van de gegevens plaats van de peuterspeelzaal naar de betreffende basisschool. Een goede overdracht en samenwerking vergemakkelijken namelijk voor een peuter de overgang van de voorschoolse naar de vroeg-schoolse periode. Natuurlijk vindt de overdracht alleen plaats met instemming van de ouders/verzorgers.


Verpleegkundige van het consultatiebureau
De leidsters hebben, indien nodig, contact met de verpleegkundige van het consultatiebureau. Dit contact vindt plaats in het kader van 'vroegtijdige signalering': hoe eerder problemen in de ontwikkeling gesignaleerd worden des te sneller kan het kind geholpen worden.
De peuterspeelzaal biedt hierin begeleiding maar heeft ook een doorverwijzende functie.
Hierbij werken het consultatiebureau en de peuterspeelzaal nauw samen.

Feesten en activiteiten


Verjaardag
Samen met een van de leidsters wordt een geschikte dag afgesproken om de verjaardag van uw peuter op de peuterspeelzaal te vieren. Ouders zijn vanaf 11.00 uur welkom om het feestje mee te vieren.
De jarige zit op een speciale verjaardagsstoel en we zingen diverse verjaardagsliedjes.
Daarna komt de verjaardagskabouter op bezoek en mag uw kind een cadeautje uit de toverdoos toveren. De jarige mag aan het eind van het feest trakteren.

Voorleesdagen
In januari besteden wij aandacht aan de Nationale Voorleesdagen, een landelijk initiatief om het voorlezen aan jonge kinderen te stimuleren. Wij starten de voorleesdagen met het voorleesontbijt en er wordt natuurlijk veel voorgelezen.

Juffendag
De leidsters vieren samen hun verjaardag met de groep, met spelletjes, taart en limonade.

Afsluiting schooljaar
Op de laatste donderdag van het schooljaar mogen alle peuters naar de peuterspeelzaal komen om samen de zomervakantie in te luiden. We maken er dan een gezellige ochtend van.

Fotograaf
Eén keer per jaar komt een fotograaf om portret- en groepsfoto's te maken van uw peuter. U bent vrij om de foto's te kopen.

Sinterklaasfeest
Sint komt niet zelf, maar vraagt de juf één van zijn Sinterklaaspakken aan te trekken. Zo wordt de leidster ook een beetje Sint, en kunnen de peuters van het feest genieten zonder angst.

Kerstfeest
Dit feest wordt samen met de ouders gevierd. Er worden liedjes bij de kerstboom gezongen en de leidsters vertellen een kerstverhaal. Elk jaar maken we er een gezellig samenzijn van met koffie en thee, en op het eind gaan we samen aan de slag met een knutselopdracht.

Ouders en de peuterspeelzaal


Schoonmaakavond
Twee keer per jaar wordt een schoonmaakavond gehouden op de peuterspeelzaal. Het is de bedoeling dat de ouders dan komen helpen bij het schoonmaken van het speelmateriaal. Ouders die verhinderd zijn, kunnen dan ook iets mee naar huis nemen om schoon te maken.

Nieuwsbrief
Om u op de hoogte te houden van de komende feesten of activiteiten en andere nieuwtjes over de gang van zaken op de peuterspeelzaal, ontvangt u als ouders tijdig de nodige schriftelijke informatie.

Huishoudelijke mededelingen


Wat moet er mee naar de peuterspeelzaal

 • een afsluitbare beker met drinken of een pakje met rietje, voorzien van de naam van uw peuter
 • een bakje met wat stukjes schoongemaakt fruit of een banaantje
 • een schone luier en billendoekjes (als uw kind nog niet zindelijk is)
 • een gehele verschoning voor het geval we een ongelukje hebben. Onder gehele verschoning verstaan wij: onderkleding, bovenkleding en/of luiers, zodat een klein ongelukje geen groot ongemak wordt voor uw peuter. Wilt u dit mee blijven geven tot uw peuter naar de basisschool gaat.
 • alles in een (rug)tasje met de naam van uw peuter op de tas
 • jas, muts, sjaal, en wantjes graag ook voorzien van de naam van de peuter
 • luizenzak (vrijblijvend)


Traktaties
Als uw kind jarig is, mag het trakteren. In het belang van de gezondheid van de kindergebitjes vragen wij u niet te veel snoep te trakteren. Goede aanraders zijn: kaas, worst, fruit enz. En wilt u alstublieft de traktatie van te voren met de leidsters overleggen? (dit in verband met eventuele voedsel-allergieën.)
Wij vragen u ook geen on-opgeblazen ballonnen te trakteren i.v.m. verstikkingsgevaar.
Traktaties die gevaar kunnen opleveren voor de peuters moeten wij ook weigeren (bijv. borrelnootjes, pinda's, kauwgomballen en lolly's.

Andere tips

 • Indien u niet zelf in de gelegenheid bent om uw peuter op te halen, geef dit dan door aan de leidster. Zonder bericht geven wij uw peuter niet mee.
 • Laat een telefoonnummer achter waar u te bereiken bent.
 • Kan uw peuter niet komen om welke reden dan ook, wilt u dit dan voor 9.00 uur aan één van de leidsters doorgeven.
 • Houd er rekening mee dat, wanneer uw peuter zelf speelgoed meebrengt, er ook andere peuters mee spelen. Mocht dit speelgoed kapot gaan of zoekraken dan ligt de verantwoording niet bij de leidsters.
 • Lees de mededelingen op het mededelingenbord bij de deur van het lokaal of op het schoolbord in de gang.
 • De vakanties van de peuterspeelzaal zijn afgestemd op de vakanties van de basisschool.
 • Bij het intakegesprek en aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u een overzicht van het jaarprogramma en de schoolvakanties.
 • Geeft u uw kind makkelijke kleding aan waar het fijn in kan spelen.
 • Regenlaarzen mogen in de groep niet gedragen worden. Heeft uw peuter laarzen aan, wilt u dan sloffen voor in de groep meegeven.
 • Aarzel niet om vragen te stellen aan de leidsters en geef op uw beurt ook informatie door die belangrijk kan zijn.


DG&J


Lees hier het meest recente rapport van de DG&J:
MW201710_Inspectierapport__KDV_De_Miniwiek.pdf
MW201704_Inspectierapport_KDV__De_Miniwiek_2017.pdf
MW201611_Inspectierapport_OVR_De_Miniwiek__2016.pdf
MW201612_Inspectierapport_NO_PSZ_De_Miniwiek.pdf


Tenslotte
De peuterspeelzaal is er voor u en uw peuter.
Hebt u ideeën, suggesties, opmerkingen of bent u het ergens niet mee eens, bespreek u dit dan
alstublieft met één van ons zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Wij proberen de peuterspeelzaal zo open mogelijk te houden en rekenen daarbij op uw hulp.
Wij wensen de peuters en ook de ouders een heel prettige tijd op de peuterspeelzaal toe.