Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

MaasdamPeuterspeelzaal Olleke Bolleke


Merwedestraat 58
3299 XD Maasdam
078-6765047
ollekebolleke10@hetnet.nl
LRKP-nummer per 1 februari 2017: 152615301

Bereikbaarheid
De peuterspeelzaal is bereikbaar via het speelplein aan de achterzijde van het gebouw. De voorzijde wordt gebruikt door de kinderopvang.

Openingstijden


Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend.

08.45 - 09.00 uur inlooptijd
11.30 - 11.45 uur ophaaltijd

Combinaties dagdelen:
Vrije keuze van 2 dagdelen uit de volgende 3 dagdelen:
maandag-, woensdag en vrijdagochtend

De speelochtend
Bij binnenkomst mogen de kinderen overal mee spelen.
Op de tafel staan puzzels en spelletjes klaar. Maar ze mogen ook op de glijbaan of in de autohoek spelen.
De kinderen mogen zelf weten waar ze mee spelen en hoe lang ze dat willen doen. Als de ouders weg gaan, mogen de kinderen nog even vrij spelen.
Tijdens het vrij spelen bieden de leidsters een knutselactiviteit aan. Wij stimuleren de kinderen zoveel mogelijk om mee te doen met de activiteit, maar het is niet verplicht.
Regelmatig mag de peuter wat werkjes mee naar huis nemen. Ook worden er werkjes bewaard om in een plakboek te plakken. Dit plakboek krijgt de peuter mee naar huis als het de peuterspeelzaal verlaat.
Na het knutselen gaan we met de peuters die zindelijk zijn naar het toilet. De peuters die nog een luier dragen zullen we stimuleren om mee naar het toilet te gaan.
Vervolgens wordt er gezamenlijk opgeruimd en gaan we in de kring zitten om fruit te eten en om te drinken.
Ook lezen we graag een boekje voor in de kring of doen een spelletje. Uiteraard wordt er ook veel gezongen in de kring.
Aan het eind van de ochtend gaan we, als het weer het toelaat, buiten spelen. Wij hebben voldoende buitenspeelmateriaal, zodat de eigen fietsjes en tractoren thuis kunnen blijven.
Bij slecht weer doen we groepsactiviteiten zoals: muziek maken, bewegingsliedjes/spel, voorlezen of peutergym.

De wenperiode


De eerste ochtend
U krijgt van ons een schriftelijke uitnodiging met een datum waarop uw kind voor het eerst naar de peuterspeelzaal gaat. Bij deze uitnodiging treft u ook een intakeformulier aan. Het intakeformulier kunt u thuis invullen, en neemt u mee naar de peuterspeelzaal.
Op de eerste ochtend bent u om 9.00 uur van harte welkom. Terwijl uw kind op onderzoek uit gaat, geven wij u tijdens een intakegesprek van ongeveer een half uur een indruk wat u en uw peuter van ons kunt verwachten. Ook de ontwikkeling van uw kind en belangrijke informatie komen in dit gesprek aan bod. Tevens krijgt u de ruimte om vragen te stellen.

Afscheid nemen
De eerste keer alleen op de peuterspeelzaal blijven is voor elke peuter weer een grote stap en elke peuter reageert er anders op.
Wij hebben er begrip voor als uw peuter het moeilijk vindt om afscheid te nemen. Wat het beste werkt is duidelijkheid. Dus als u besluit weg te gaan, neem dan duidelijk afscheid van uw kind, waarschuw de leidster dat u weg gaat en ga dan ook, ook al huilt uw kind. Van tijd rekken bij het afscheid worden kinderen vaak onzeker.
Wanneer een peuter niet te troosten is, zullen we u vragen eerder te komen. Op dat moment zullen we afspreken hoe we het beste met uw peuter om kunnen gaan om het zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen.

Vroeg- en voorschoolse educatie


Tijdens de peuterspeelzaalperiode kijken wij gericht naar de ontwikkeling van uw peuter.

Het overdrachtsformulier
Wij kijken naar vier aspecten, namelijk de sociaal-emotionele ontwikkeling, het speel- en leergedrag, de taalontwikkeling en de zelfredzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn: voelt het kind zich prettig in de groep, hoe speelt het kind en hoe is het betrokken bij kringactiviteiten, kan het kind zich al voldoende uitdrukken met taal en kan het kind voor zichzelf opkomen.
Op het overdrachtsformulier worden deze aspecten twee keer in kaart gebracht. De eerste keer gebeurt dit rond de derde verjaardag van uw kind. U kunt aan de leidsters vragen of u het formulier dan in mag zien. De tweede keer vindt plaats wanneer uw kind drie jaar en tien maanden is. Voordat uw kind de peuterspeelzaal verlaat, nemen wij samen met u het overdrachtsformulier door. Tussentijds is het natuurlijk ook altijd mogelijk om over de ontwikkeling van uw kind te praten.
Met toestemming van de ouders/verzorgers sturen wij het overdrachtsformulier door naar de basisschool, zodat ook zij een indruk krijgen hoe de ontwikkeling van uw zoon/dochter op de peuterspeelzaal verlopen is.

Uk en Puk
Puk maakt onderdeel uit van een taalstimuleringsprogramma, waar we mee werken. Dit houdt in dat we per jaar ongeveer 3 thema's van Puk zullen behandelen. Bij die thema's horen verschillende activiteiten, knutselactiviteiten, maar ook bewegingsactiviteiten, liedjes, voorlezen en andere spelletjes. Aan de hand van al die verschillende activiteiten zijn we veel met taal bezig, maar ook met sociale vaardigheden, en ontluikend rekenen.

Feesten en activiteiten


Onze activiteiten zijn in grote mate afgestemd op de seizoenen of bepaalde thema’s, b.v. de brandweer, ziek zijn.

Verjaardag peuters
Samen met de leidster wordt een geschikte dag afgesproken om de verjaardag van uw peuter op de peuterspeelzaal te vieren.
De ouders mogen dan ook komen om het feestje mee te vieren.

Sinterklaasfeest
Het sinterklaasfeest op de groep vieren we altijd eerder dan gebruikelijk, dus in de week voor 5 december. Het is een feest voor de peuters en iedereen krijgt een presentje.

Kerstfeest
Dit feest wordt met alle peuters op de eigen groep gevierd met een brunch. De kerstboom en alle lichtjes zijn ook aanwezig.
Elk jaar maken wij er een gezellig feest van.

Paasfeest
In de week van Pasen krijgen de peuters een paasbrunch in de eigen groep. Er wordt gezorgd voor een feestelijke paastafel, waar de peuters zelf hun brunch mogen bereiden.

Jaarafsluiting
Als afsluiting van het schooljaar wordt een gezellige ochtend georganiseerd voor alle peuters van de peuterspeelzaal.
We organiseren ook activiteiten om onze schoolkas aan te vullen, zodat wij iets extra's kunnen doen zoals het aanschaffen van speelgoed of het organiseren van feestelijkheden.

Ouders en de peuterspeelzaal


Nieuwsbrief
Om u op de hoogte te houden van de komende feesten, activiteiten en andere nieuwtjes over de gang van zaken op de peuterspeelzaal, krijgt u als ouder tijdig de nodige schriftelijke informatie.
Voor de herfst-, kerst-, mei-, en zomervakantie ontvangt u het peuterspeelzaalkrantje 'de Berenpraatjes'. Ouders kunnen ook zelf een artikel voor het krantje schrijven. Dit kunt u mailen naar: pszollekebolleke@gmail.com

Schoonmaakavond
Twee keer per jaar wordt een schoonmaakavond gehouden op de peuterspeelzaal. Het is de bedoeling dat de ouders dan komen helpen bij het schoonmaken van het speelmateriaal. Ouders die verhinderd zijn, kunnen ook iets mee naar huis nemen om schoon te maken.

De activiteitencommissie
We hebben een activiteitencommissie die ons ondersteunt in tal van zaken, maar ook zelf dingen organiseert. Lijkt het u leuk om hierin actief mee te helpen, informeer dan vrijblijvend bij de leidsters.

Huishoudelijke mededelingen


Wat moet er mee naar de peuterspeelzaal

 • een afsluitbare beker (geen tuitbeker) met drinken of een pakje met rietje, voorzien van de naam van uw peuter
 • een afsluitbaar bakje met schoongemaakt fruit of een banaantje, voorzien van de naam van uw peuter
 • een schone luier of up-en-go luier (voor kinderen die zindelijk aan het worden zijn)
 • een gehele verschoning voor het geval we een ongelukje hebben. Onder gehele verschoning verstaan wij: onderkleding, bovenkleding en/of luiers, zodat een klein ongelukje geen groot ongemak wordt voor uw peuter. Wilt u dit mee blijven geven tot uw peuter naar de basisschool gaat.
 • alles in een (rug)tasje met de naam van de peuter op de zijkant van de tas
 • jas, muts, sjaal, en wantjes graag ook voorzien van de naam van de peuter
 • luizenzak


Traktaties
Als uw kind jarig is, mag het trakteren. In het belang van de gezondheid van de kindergebitjes vragen wij u niet te veel snoep te trakteren. Goede aanraders zijn: kaas, worst, fruit enz. En wilt u alstublieft de traktatie van te voren met de leidsters overleggen? (dit in verband met eventuele voedsel allergieën.)
Wij vragen u ook geen on-opgeblazen ballonnen te trakteren i.v.m. verstikkingsgevaar.
Traktaties die gevaar kunnen opleveren voor de peuters moeten wij ook weigeren (bijv. borrelnootjes, pinda's, kauwgomballen en lolly's).

Andere tips

 • Indien u niet zelf in de gelegenheid bent om uw peuter op te halen, geef dit dan door aan de leidster. Zonder bericht geven wij uw peuter niet mee.
 • Laat een telefoonnummer achter waar u te bereiken bent.
 • Kan uw peuter niet komen om welke reden dan ook, geef dit dan voor 9.00 uur aan één van de leidsters door.
 • Houd er rekening mee dat, wanneer uw peuter zelf speelgoed meebrengt, er ook andere peuters mee spelen. Mocht dit speelgoed kapot gaan of zoekraken dan ligt de verantwoording niet bij de leidsters.
 • Geeft u uw kind makkelijke kleding aan waar het fijn in kan spelen. Regenlaarzen mogen in de groep niet gedragen worden. Heeft uw peuter laarzen aan, wilt u dan sloffen voor in de groep meegeven.
 • Lees de mededelingen op het mededelingenbord in de gang of op het schoolbord op de deur naar het lokaal.
 • De vakanties van de peuterspeelzaal zijn afgestemd op de vakanties van de openbare basisschool. Bij het intakegesprek en aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u een overzicht van het jaarprogramma en de schoolvakanties.
 • Aarzel niet om vragen te stellen aan de leidsters en geef op uw beurt ook informatie door die belangrijk kan zijn.DG&J-rapport


Lees hier het meest recente rapport van de DG&J:
OBM201611_Inspectierapport_OVR_Olleke_Bolleke_2016.pdf
OBM201702_Inspectierapport_Olleke_Bolleke_Maasdam.pdf

Tenslotte
De peuterspeelzaal is er voor u en uw peuter.
Hebt u ideeën, suggesties, opmerkingen of bent u het ergens niet mee eens, bespreek u dit dan alstublieft met één van ons zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Wij proberen de peuterspeelzaal zo open mogelijk te houden en rekenen daarbij op uw hulp.
Wij wensen de peuters en ook de ouders een heel prettige tijd op de peuterspeelzaal toe.