Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

Heinenoord


Peuterspeelzaal 'Hompeltje en Pompeltje'


Heyne van Althenastraat 6
3274 CD Heinenoord
0186-602646
hompeltjepompeltje@hotmail.com
LRKP-nummer per 1 februari 2017: 279159353

Openingstijden


Dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend.

08.45 - 09.00 uur inlooptijd
11.30 - 11.45 uur ophaaltijd

Combinaties van dagdelen
Vrije keuze van 2 dagdelen uit 3 ochtenden, te weten:
Dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend

De speelochtend
We beginnen de ochtend om 9.00 uur met een kring. In de kring starten we met een welkomstliedje, lezen we de namen van de peuters voor, we bespreken de dagritmekaarten, lezen een boekje voor, we zingen wat liedjes en de knutsel van die dag wordt uitgelegd. Daarna kunnen de peuters vrij spelen. Dit kunnen verschillende dingen zijn zoals puzzelen aan de tafel, in de poppenhoek, spelen in de bouwhoek en knutselen.
Rond 10.00 uur gaan we allemaal opruimen en daar wordt een opruimversje bij gezongen. Als alles is opgeruimd en iedereen naar het toilet is geweest gaan we aan tafel zitten.
Twee peuters mogen de kratten met de bekers en de fruitbakjes halen. Deze peuters delen de fruitbakjes en bekers uit. Als alles op is mogen deze twee peuters de kratten ook weer wegbrengen.
Als het lekker weer is gaan we buiten spelen. Bij slecht weer gaan we binnen vrij spelen, knutselen of een spelletje met de leidsters doen.
Om 11.15 uur gaan we opruimen en maken een kringetje. Er wordt nu een verhaaltje verteld of voorgelezen en er wordt gezongen, of we doen een kringspelletje.
Om 11.30 uur zingen we een afscheidsliedje en mogen de peuters die uitgedeeld hebben de deur open doen en mogen de ouders binnen komen.

De wenperiodeIntake gesprek
Het intake gesprek vindt op de eerste ochtend plaats om 9.00 uur. Het intakeformulier wordt besproken en de ouders krijgen uitleg over de peuterspeelzaal en wat de peuter elke ochtend mee moet nemen.

De eerste ochtend
De eerste keer alleen op de peuterspeelzaal blijven is voor elke peuter weer een grote stap en elke peuter reageert er weer anders op. Wij zullen daarom aan elke nieuwe peuter extra aandacht besteden en vragen waar de ouders te bereiken zijn.
De peuter begint de eerste keer om 9.00 uur, de ouder mag er een klein half uurtje bij blijven en gaat dan naar huis en mag om 11.15 uur weer terug komen. Zo ervaart de peuter dat het afscheid moet nemen, maar dat de ouder toch weer terug komt.

Afscheid nemen
Wij hebben er begrip voor als uw peuter het moeilijk vindt om afscheid te nemen. Wat het beste werkt, is duidelijkheid. Dus als u besluit weg te gaan neem dan duidelijk afscheid van uw kind, waarschuw de leidster dat u weg gaat en ga dan ook, ook al huilt uw kind. Van tijd rekken bij het afscheid worden kinderen vaak onzeker.
Wanneer een peuter niet te troosten is, zullen we u vragen eerder te komen. Op dat moment zullen we afspreken hoe we het beste met uw peuter om kunnen gaan om het zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen.

Vroeg- en voorschoolse educatie


Tijdens de peuterspeelzaalperiode kijken wij gericht naar de ontwikkeling van uw peuter.
De peuterspeelzaal biedt hierin begeleiding, maar heeft ook een doorverwijzende functie.

Het overdrachtsformulier
Wij kijken naar vier aspecten, namelijk de sociaal-emotionele ontwikkeling, het speel- en leergedrag, de taalontwikkeling en de zelfredzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn: voelt het kind zich prettig in de groep, hoe speelt het kind en hoe is het betrokken bij kringactiviteiten, kan het kind zich al voldoende uitdrukken met taal en kan het kind voor zichzelf opkomen.
Op het overdrachtsformulier worden deze aspecten twee keer in kaart gebracht. De eerste keer gebeurt dit rond de derde verjaardag van uw kind. U kunt aan de leidsters vragen of u het formulier dan in mag zien.
De tweede keer vindt plaats wanneer uw kind drie jaar en tien maanden is. Dan nodigen wij u uit voor een kort gesprek om het overdrachtsformulier door te nemen. Tussentijds is het natuurlijk ook altijd mogelijk om over de ontwikkeling van uw kind te praten.
Met toestemming van de ouders/verzorgers sturen wij het overdrachtsformulier door naar de basisschool, zodat ook zij een indruk krijgen hoe de ontwikkeling van uw zoon/dochter op de peuterspeelzaal verlopen is.

Uk en Puk
Puk -een handpop- maakt onderdeel uit van het taalstimuleringsprogramma, waar we mee werken.
Dit houdt in dat we per jaar ongeveer 3 thema's van Puk zullen behandelen. Bij die thema's horen verschillende activiteiten, knutselactiviteiten, maar ook bewegingsactiviteiten, liedjes, voorlezen en andere spelletjes.
Aan de hand van al die verschillende activiteiten zijn we veel met taal bezig, maar ook met sociale vaardigheden en ontluikend rekenen.

Verpleegkundige van het consultatiebureau
De peuterspeelzaal wordt twee keer per jaar, tijdens een koffieochtend, bezocht door de verpleegkundige van het consultatiebureau. Dit bezoek wordt afgelegd in het kader van 'vroegtijdige signalering', want hoe eerder problemen in de ontwikkeling gesignaleerd worden des te sneller kan het kind geholpen kan worden.
Hierbij werken het consultatiebureau en de peuterspeelzaal nauw samen.

Feesten en activiteiten


Onze activiteiten zijn in grote mate afgestemd op de thema's van Uk en Puk.

Verjaardag peuters
Jarig zijn is natuurlijk feest op de peuterspeelzaal. Als je jarig bent, wordt er feest gevierd. Daarbij hoort een hoed, een verjaardagstaart met kaarsjes, zingen en een traktatie.

Sinterklaasfeest
Dit vieren we met de peuters in de groep en daarbij zijn geen ouders aanwezig. Sinterklaas en Zwarte Piet komen dan op bezoek. Ze brengen voor de peuters een cadeautje mee. De ochtend verloopt in een bepaald thema naar aanleiding van het cadeau. Er worden van dit feest wel foto's gemaakt. Deze zijn dan na te bestellen.

Kerstfeest
Wij vieren dit met een kerstmaaltijd in de groep waar één ouder van elke peuter het laatste stukje van de ochtend bij aanwezig mag zijn. Er wordt ook een verhaaltje, een gedichtje of een versje gedaan wat met de kerstgedachte te maken heeft.

Paasfeest
Het paasfeest wordt gevierd met het zoeken naar paaseieren. Dit gebeurt vaak ergens anders, bij een boerderij of een grote tuin.

Juffenfeest
De juffen vieren dan de verjaardag en deze dag heeft een thema, bijvoorbeeld kabouterfeest, apenfeest.

Peuterpretweek
In de eerste week van juni wordt de Peuterpretweek gehouden. Deze week organiseren we feestelijke activiteiten.

Zomerfeest
Dit is een feestelijke afsluiting van het schooljaar.

Schoolfotograaf
Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf.

Thema-uitstapje
Bezoekje aan bijvoorbeeld de bibliotheek, de brandweer.

Ouders en de peuterspeelzaal


Nieuwsbrief
Iedere maand wordt er een nieuwsbrief uitgedeeld.
Hierin staan de activiteiten voor de komende maand, verjaardagen van de peuters en alle informatie die wij aan de ouders kwijt willen. Met de kerst- en zomervakantie is het een dikke uitgave waarbij uw inbreng van harte welkom is.

Koffieochtend
Drie keer per jaar hebben we een koffie halfuurtje van 8.45 uur tot 9.15 uur (dit noemen we koffieochtend). Dit is bedoeld om nader kennis met elkaar te maken onder het genot van een kopje koffie of thee.

Schoonmaakavond
Twee keer per jaar wordt een schoonmaakavond gehouden op de peuterspeelzaal. Het is de bedoeling dat de ouders dan komen helpen bij het schoonmaken van het speelmateriaal. Ouders die verhinderd zijn, kunnen dan ook iets mee naar huis nemen om schoon te maken.

De activiteitencommissie
Bij het organiseren van een activiteit zullen we ouders benaderen om te vragen of zij mee willen helpen met het organiseren hiervan.

Huishoudelijke mededelingen


Wat moet er mee naar de peuterspeelzaal

 • een afsluitbare beker (geen tuitbeker) of pakje met drinken, voorzien van de naam van uw peuter
 • een afsluitbaar bakje met schoongemaakt fruit, voorzien van de naam van uw peuter
 • een schone luier (geen luierbroekje)
 • een gehele verschoning voor het geval we een ongelukje hebben. Onder gehele verschoning verstaan wij: onderkleding, bovenkleding en/of luiers, zodat een klein ongelukje geen groot ongemak wordt voor uw peuter. Wilt u dit mee blijven geven tot uw peuter naar de basisschool gaat.
 • alles in een (rug)tasje met de naam van de peuter op de buitenkant van de tas
 • jas, muts, sjaal, wantjes, schoenen en sloffen graag voorzien van de naam van de peuter


Traktaties
Als uw kind jarig is, mag het trakteren. In het belang van de gezondheid van de kindergebitjes vragen wij u niet te veel snoep te trakteren. Goede aanraders zijn: kaas, worst, fruit enz. En wilt u alstublieft de traktatie van te voren met de leidsters overleggen? (dit in verband met eventuele voedselallergieën.) Er is een traktatiemap aanwezig met voorbeelden.
Wij vragen u ook geen onopgeblazen ballonnen te trakteren i.v.m. verstikkingsgevaar.
Traktaties die gevaar kunnen opleveren voor de peuters moeten wij ook weigeren (bijv. borrelnootjes, pinda's, kauwgomballen en lolly's).

Ontruimingsoefening
Twee keer per jaar wordt er in samenwerking met de basisscholen een ontruimingsoefening gehouden. Wij moeten ons aan het protocol houden, dat houdt in dat we als het alarm gaat, meteen moeten handelen alsof het 'echt' is. Het kan zijn dat we dan zonder jas en op sloffen naar buiten gaan met de groep, want het is een ontruiming. Daarom is het te allen tijde nodig om de peuters aan te leren om schoenen of sloffen aan te houden in de peuterspeelzaal.

Andere tips

 • Vanaf de herfstvakantie tot de voorjaarsvakantie dragen wij pantoffels in de peuterspeelzaal. Wilt u uw peuter dan goed passende pantoffels meegeven. Dit kunnen ook schone sandalen of crocs zijn. Voor de ouders zijn er blauwe oversloffen beschikbaar. Deze trekt u aan voordat u het lokaal binnenkomt. Als u uw peuter om 11.30 uur komt halen kunt u de jas en de schoenen meenemen en in het lokaal alles aantrekken. De blauwe oversloffen hoeft u dan niet meer aan want 's avonds wordt het lokaal schoon gemaakt en gedweild.
 • Indien u niet zelf in de gelegenheid bent om uw peuter op te halen geef dit dan door aan de leidster. Zonder bericht geven wij uw peuter niet mee.
 • Laat een telefoonnummer achter waar u te bereiken bent. Ook wanneer uw telefoonnummer veranderd is willen wij dit graag weten.
 • Kan uw peuter niet komen om welke reden dan ook, geef dit dan voor 9.00 uur aan één van de leidsters door.
 • Houd er rekening mee dat, wanneer uw peuter zelf speelgoed meebrengt, er ook andere peuters mee spelen. Mocht dit speelgoed kapot gaan of zoekraken dan ligt de verantwoording niet bij de leidsters.
 • Lees de mededelingen op het mededelingenbord in de gang of op de deur naar het lokaal.
 • De vakanties van de peuterspeelzaal zijn afgestemd op de vakanties van de basisschool.
 • Bij het intakegesprek en aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u een overzicht van het jaarprogramma en de schoolvakanties.
 • Snoep, koek en brood mogen niet worden meegenomen
 • Er mag geen koolzuurhoudende frisdrank worden meegegeven naar de peuterspeelzaal
 • Geeft u uw kind makkelijke kleding aan waar het fijn in kan spelen.
 • Regenlaarzen mogen in de groep niet gedragen worden. Heeft uw peuter laarzen aan, wilt u dan sloffen voor in de groep meegeven.
 • Er mogen geen kinderwagens in de groep of in de garderobe i.v.m. veiligheidsvoorschriften van de brandweer.
 • Aarzel niet om vragen te stellen aan de leidsters en geef op uw beurt ook informatie door die belangrijk kan zijn.


DG&J-rapport


Lees hier het meest recente rapport van de DG&J:
HP201611_Inspectierapport_OVR_Hompeltje_en_Pompeltje__2016.pdf
HP201704_Inspectierapport_KDV_Hompeltje_en_Pompeltje.pdf

Tenslotte
De peuterspeelzaal is er voor u en uw peuter.
Hebt u ideeën, suggesties, opmerkingen of bent u het ergens niet mee eens, bespreek u dit dan alstublieft met één van ons zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Wij proberen de peuterspeelzaal zo open mogelijk te houden en rekenen daarbij op uw hulp.
Wij wensen de peuters en ook de ouders een heel prettige tijd op de peuterspeelzaal toe.