Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

's-Gravendeel

Peuterspeelzaal 't Klaverviertje


Akkerwinde 11
3295 TR 's-Gravendeel
Telefoon: 078-6731913
E-mail: pszklaverviertje@gmail.com
LRKP-nummer per 1 februari 2017: 172895935

Openingstijden


Ochtend:
08.30 - 08.45 uur inlooptijd
11.15 - 11.30 uur ophaaltijd

Middag:
13.00 - 13.15 uur inlooptijd
15.45 - 16.00 uur ophaaltijd

Combinaties dagdelen
Maandagochtend - woensdagochtend
Maandagmiddag - donderdagochtend
Dinsdagochtend - donderdagochtend
Dinsdagochtend - vrijdagochtend
Maandagochtend - woensdagochtend - vrijdagochtend (uit deze dagdelen kunt u er vrij 2 kiezen)

De speelochtend/middag


Bij het brengen kunt u samen met uw kind nog even spelen. Om 8.45 uur / 13.30 uur is het tijd om afscheid te nemen en begint het peuterprogramma.
We gaan in de kring en hangen samen met de kinderen de dagritmekaarten op, zodat de kinderen weten wat de dagindeling is en bekijken iets dat met het thema van die periode te maken heeft (zie Puk en Ko).
Na de kring mogen de kinderen zelf kiezen waar ze mee spelen, in elk lokaal zijn er verschillende materialen aanwezig in open kasten.
Ook kunnen de peuters dan creatief aan het werk met verf, lijm, klei en andere materialen.
Halverwege de ochtend/middag ruimen we samen op en gaan we drinken.
Dit geeft even een rustmoment voor de peuters waarop ze kunnen praten met en luisteren naar elkaar. De kinderen delen om de beurt de biscuitjes uit en de leidsters lezen een boekje voor.
Ook is er tijd voor een liedje.
Na het drinken gaan we naar het toilet, daarna is er weer tijd om te spelen.
Als we niet buiten gaan spelen, sluiten we het dagdeel gezamenlijk af met een verhaal, een liedje of een spelletje.
In de ophaaltijd heeft u de mogelijkheid om nog even met de leidsters te spreken of vragen te stellen.

De wenperiode


Kennismaking
Wanneer bekend is op welke dag uw kind voor het eerst naar de peuterspeelzaal komt, kunt u telefonisch een afspraak maken om vooraf een keer samen een ochtend/middag te komen kijken op de groep.
Zo krijgen u en uw kind een indruk van waar het binnenkort komt spelen.

De eerste ochtend
Op de eerste ochtend bent u tot 10.00 uur van harte welkom. Terwijl uw kind op onderzoek uit gaat, geven wij u tijdens een intakegesprek een indruk van wat u en uw peuter van ons kunnen verwachten.
Ook de ontwikkeling van uw kind en belangrijke informatie van uw zijde komen in dit gesprek aan bod. Tevens krijgt u de ruimte om vragen te stellen.
Het intakeformulier kunt u downloaden op deze website. Wilt u dit invullen en meenemen?

Afscheid nemen
De eerste keer alleen op de peuterspeelzaal blijven, is voor elke peuter weer een grote stap. Iedere peuter reageert hier anders op.
Wij hebben er begrip voor als uw peuter het moeilijk vindt om afscheid te nemen.
Onze ervaring is dat duidelijkheid het beste werkt. Dus als u besluit weg te gaan, neem dan duidelijk afscheid van uw kind, waarschuw de leidster dat u weg gaat en ga dan ook, zelfs als uw kind huilt. Van onduidelijkheid worden kinderen vaak onzeker.
Als er even tijd voor is, bellen we u om te vertellen hoe het gaat, u kunt ook zelf na een half uurtje bellen.
Wanneer een peuter niet te troosten is, bellen we natuurlijk ook, dan kunnen we het dagdeel wat korter maken door u te vragen eerder terug te komen. Op dat moment spreken we met u af, hoe we samen het beste met uw kind om kunnen gaan, om het zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen.

Vroeg- en voorschoolse educatie


Tijdens de peuterspeelzaalperiode kijken wij gericht naar de ontwikkeling van uw peuter.
We bespreken dit met de ouders en kunnen u zo nodig advies bieden.

Jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau
Wij hebben regelmatig contact met de jeugdverpleegkundige. Wanneer peuters extra ondersteuning nodig hebben in de taal of sociaal emotionele ontwikkeling kan de jeugdverpleegkundige een VVE indicatie geven.
In samenspraak met de ouders en haar kunnen we een peuter dan 4 dagdelen peuterspeelzaal aanbieden. Het extra aanbod zal de peuter stimuleren in zijn ontwikkeling en mede door het taalprogramma Uk en Puk een goede start bieden op de basisschool.

Het overdrachtsformulier
De peuterspeelzaal wil er toe bijdragen dat de ontwikkeling van uw kind goed verloopt. Om de ontwikkeling goed te kunnen volgen hebben we samen met de basisscholen een overdrachtsformulier ontwikkeld. Tegen de tijd dat uw peuter naar de basisschool gaat, wordt dit ingevuld door de leidsters, met u besproken en alléén met uw toestemming doorgegeven aan de basisschool. Op het formulier is ook ruimte voor aanvullingen of opmerkingen van de ouders.
Het is voor de leerkracht van de basisschool prettig om te weten hoe uw kind zich ontwikkelt, waar hij/zij hulp of extra aandacht bij nodig heeft zodat uw kind een goede start op de nieuwe school kan maken.

Uk en Puk
We werken op onze peuterspeelzaal met het taalprogramma Uk en Puk.
Dit programma is speciaal ontwikkeld voor peuters, om een goede start te kunnen maken op de basisschool. De nadruk ligt op de mondelinge taalvaardigheid: spreken, luisteren en woordenschat. Ook rekenvaardigheden en sociale vaardigheden komen aan bod.
De thema's zijn o.a. Wie ben jij?, Hoera een baby.
U kunt voor meer informatie kijken op: http://www.pukenko.nl/Uk-Puk.htm

Feesten en activiteiten


Onze activiteiten zijn in grote mate afgestemd op de Puk thema's.
Maar ook aan de seizoenen, het paasfeest, sinterklaasfeest en kerstfeest besteden wij veel aandacht met de kinderen.

Verjaardag vieren
Samen met de leidsters kunt u een geschikte dag afspreken om de verjaardag van uw peuter op de peuterspeelzaal te vieren. Ouders zijn natuurlijk welkom om het feestje mee te vieren. We zingen liedjes, en na het uitblazen van de kaarsjes mag de jarige trakteren.

Voorleesdagen
In januari besteden wij aandacht aan de Nationale Voorleesdagen, een landelijk initiatief om het voorlezen aan jonge kinderen te stimuleren. Wij starten de voorleesdagen met het voorleesontbijt en er wordt tijdens deze dagen extra veel aandacht gegeven aan voorlezen.

Paasfeest
In de week voor Pasen vieren wij ons paasfeest met een paasontbijt.
Tevens hebben wij in het voorjaar een lentepad naast onze peuterspeelzaal. We kijken via opdrachtjes weer eens heel anders naar de natuur.

Zomerfeest
Ongeveer twee weken voor het einde van het schooljaar hebben we een zomerfeest.
Dit wordt mede georganiseerd door de ouderwerkgroep.
Die ochtend doen we met de peuters op de groepen verschillende spelletjes naar aanleiding van een thema. Ouderhulp is dan altijd welkom.

Schoolreis
Aan het einde van het schooljaar maken we met de kinderen een schoolreisje met de bus naar Dordrecht. Voor de kinderen vaak een eerste kennismaking met de bus, dus heel spannend. Niet alleen voor de peuters natuurlijk, we worden altijd uitgezwaaid, door mama's, papa's, oma's en opa's en sommigen van hen gaan ook met ons mee.

Schoolfotograaf
Jaarlijks komt ook de fotograaf langs en gaan de peuters niet alleen, maar ook met de gehele groep op de foto.

Sinterklaasfeest
Vanaf de intocht in Nederland is Sinterklaas ons thema.
Tijdens het sinterklaasfeest verkleedt één van de leidsters zich, in het bijzijn van de kinderen, als Zwarte Piet. Aan het eind van die ochtend is er voor ieder kind een cadeautje.

Kerstfeest
We vieren op eigen wijze ons kerstfeest met liedjes rond de kerstboom. De nadruk ligt op een gezellig samenzijn.

Ouders en de peuterspeelzaal


Nieuwsbrief
Met onze nieuwsbrief informeren wij u geregeld over activiteiten en thema's. Hierin vindt u ook de Puk thema's en de tijden en data van feesten en vakanties.

Schoonmaakavond
Ieder jaar hebben we een schoonmaakavond. Na al dat spelen zijn de puzzels en het speelgoed wel toe aan een sopje. In de gang hangen we ruim van te voren een intekenlijst op voor ouders die ons willen helpen. Gewapend met een emmer en een sopdoekje maken we met elkaar alles schoon, vaak een gezellige avond waarbij ook ouders elkaar wat beter leren kennen. Kunt u die avond niet, dan is dat helemaal niet erg, want u kunt ook speelgoed mee naar huis nemen om schoon te maken.

Ouderwerkgroep
Wij vinden het belangrijk, dat u als ouder bij de peuterspeelzaal betrokken bent.
Er is een actieve ouderwerkgroep die op de groepen helpt bij diverse activiteiten (paasontbijt, sinterklaasviering, zomerfeest, schoolreisje enz.)
Regelmatig zijn er werk / knip-ochtenden waarbij uw hulp op prijs wordt gesteld.
Zou u het leuk vinden om te helpen bij een activiteit?
Meldt u dan bij de leidsters aan voor de ouderwerkgroep. Deze werkgroep komt een keer per twee maanden bij elkaar op de peuterspeelzaal, hierbij zijn alle ouders van harte welkom.

Een kijkje in de groep
Voor de peuters is uw belangstelling voor de peuterspeelzaal belangrijk. Daarom willen wij u op de mogelijkheid wijzen om eens een dagdeel te komen kijken op de groep van uw kind. U kunt zich hiervoor inschrijven in de groepsmap bij de leidsters.

Huishoudelijke mededelingen


Wat moet er mee naar de peuterspeelzaal

 • een afsluitbare beker met drinken of een pakje met rietje, voorzien van de naam van uw peuter
 • een schone luier of up-en-go luier (voor kinderen die zindelijk aan het worden zijn) en billendoekjes
 • een gehele verschoning voor het geval we een ongelukje hebben. Onder gehele verschoning verstaan wij: onderkleding, bovenkleding en/of luiers, zodat een klein ongelukje geen groot ongemak wordt voor uw peuter. Wilt u dit mee blijven geven tot uw peuter naar de basisschool gaat.
 • alles in een (rug)tasje met de naam van uw peuter op de tas
 • luizenzak (die krijgt u wanneer uw kind start op de peuterspeelzaal)
 • De leidsters zorgen elk dagdeel voor een kaakje


Traktaties
Als uw kind jarig is, mag het trakteren. In het belang van de gezondheid van de kindergebitjes vragen wij u niet te veel snoep te trakteren. Goede aanraders zijn: kaas, worst, fruit enz. En wilt u alstublieft de traktatie van te voren met de leidsters overleggen? (dit in verband met eventuele voedselallergieën.)
Wij vragen u ook geen on-opgeblazen ballonnen te trakteren i.v.m. verstikkingsgevaar.
Traktaties die gevaar kunnen opleveren voor de peuters moeten wij ook weigeren (bijv. borrelnootjes, pinda's, kauwgomballen en lolly's).

Andere tips

 • Indien u niet zelf in de gelegenheid bent om uw peuter op te halen geef dit dan door aan de leidster. Zonder bericht geven wij uw peuter niet mee.
 • Laat een telefoonnummer achter waar u te bereiken bent.
 • Kan uw peuter niet komen om welke reden dan ook, geef dit dan voor 9.00 uur aan één van de leidsters door.
 • Houd er rekening mee dat, wanneer uw peuter zelf speelgoed meebrengt, er ook andere peuters mee spelen. Mocht dit speelgoed kapot gaan of zoekraken dan ligt de verantwoording niet bij de leidsters.
 • Lees de mededelingen op het mededelingenbord in de gang.
 • De vakanties van de peuterspeelzaal zijn afgestemd op de vakanties van de basisschool. Bij het intakegesprek en aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u een overzicht van de schoolvakanties.
 • Geeft u uw kind makkelijke kleding aan waar het fijn in kan spelen.
 • Aarzel niet om vragen te stellen aan de leidsters en geef op uw beurt ook informatie door die belangrijk kan zijn.


DG&J-rapport


Lees hier het meest recente rapport van de DG&J:

DEFINITIEF_Inspectierapport__psz_t_Klaverviertje.pdf
SGR201611_Inspectierapport__OVR_KDV_t_Klaverviertje.pdf
KV201704_Inspectierapport_Klaverviertje_s_Gravendeel.pdf

Tenslotte
De peuterspeelzaal is er voor u en uw peuter.
Hebt u ideeën, suggesties, opmerkingen of bent u het ergens niet mee eens, bespreek u dit dan
alstublieft met één van ons zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Wij proberen de peuterspeelzaal zo open mogelijk te houden en rekenen daarbij op uw hulp.
Wij wensen de peuters en ook de ouders een heel prettige tijd op de peuterspeelzaal