Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

Oud-Beijerland - locatie Leeuwenhartschool

Peutergroep De Sterrekinderen


in het gebouw van de Leeuwenhartschool

Jasmijnstraat 6
3261 BK Oud-Beijerland
Telefoon: 06-13278137
E-mailadres: desterrekinderen@hotmail.com
www.peutergroepdesterrekinderen.nl
LRKP-nummer per 1 februari 2017: 739437446

Openingstijden


Maandag-, dinsdag-, donderdag-, en vrijdagochtend.

Inlooptijd: 08.45 uur
Ophaaltijd: 11.45 uur

Combinaties dagdelen
Maandagochtend - donderdagochtend
Dinsdagochtend – vrijdagochtend

Visie
In onze peutergroepen werken wij vanuit de Antroposofie. Deze pedagogische visie gaat ervan uit dat het kind een vermogen heeft om zich zelfstandig te ontwikkelen door zich te oriënteren op het doen en laten van de volwassenen om zich heen. In het vrije spel bootst het kind het leven na zoals het dat meemaakt. Het kind kan zijn eigen initiatieven ontwikkelen, zijn indrukken verwerken en zichzelf ontdekken. Het gaat letterlijk en figuurlijk met zijn handjes, zijn voetjes en zijn hele lijfje de wereld begrijpen. Ieder kind doet dit op zijn of haar eigen manier en tempo.
In onze groepen bieden wij de rust en ruimte om deze eigen manier te ontdekken en er vertrouwd mee te raken en op die manier een stevige basis in zichzelf te ontwikkelen. Dit proces kost aandacht en tijd. Om zoveel mogelijk rust en aandacht te kunnen bieden proberen wij de kinderen niet bloot te stellen aan teveel indrukken. We dragen zorg voor een rustige, omhullende en harmonische sfeer.
De ochtend verloopt volgens een duidelijk herkenbaar, vast ritme, met belangrijke rustpunten. Bij de inrichting van het lokaal is gekozen voor natuurlijke materialen, zoals boomstammetjes, kastanjes, zijde en wollen stoffen, maar ook voor zachte kleuren en eenvoudig speelgoed. De materiaalkeuze en sfeer van de klas ondersteunen de visie op het gebied van rust en aandacht maar geven ook ruimte aan de fantasie en zintuigontwikkeling.

De speelochtend
Als de kinderen gebracht worden, mogen ze een tekening maken aan de tafel samen met de ouder/verzorger die het kind komt brengen. Dan zwaaien we bij het raam de ouders uit, en gaan we naar het vertelhuis. Daar begroeten we elkaar en onze vertelkabouter. In de veilige en warme beslotenheid van de kring, steken we een lichtje aan. We zingen liedjes en luisteren naar spreukjes, versjes en een verhaaltje. Deze zijn afgestemd op de seizoenen en jaarfeesten en worden gedurende enige tijd herhaald. Juist door de ritmische herhaling verruimt het kind zijn woordenschat.
Na het vertelhuis gaan de kinderen spelen, wij noemen dit ‘het vrije spel’. Het geeft het kind de gelegenheid zich in zijn fantasie uit te drukken en om te oefenen in het samenzijn en samen spelen. In het spel toont het kind ons zijn fasen van ontwikkeling. Na ‘het vrije spel’ wordt de klas, al zingend, weer opgeruimd. Sommige kinderen doen hier aan mee, de leidster nabootsend.
We gaan nu aan de grote tafel zitten om broodjes te bakken of te schilderen. We nemen de tijd voor liedjes en spelletjes en dan is het tijd om te eten. Eerst zingen we van de aarde, die dit alles deed groeien en rijpen onder de warme zon. Daarna wensen we elkaar ‘Eet smakelijk!’
Hierna is iedereen vol nieuwe kracht en gaan we, afhankelijk van het weer naar buiten. Of we doen vanuit de dynamiek van de beweging, kring- of arbeidsspelletjes. We sluiten de ochtend weer af in ons vertelhuis.

De wenperiode


Kennismaking
Wanneer uw kind op de wachtlijst van peuterspeelzaal de Sterrekinderen komt, krijgt u een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Vaak combineren wij dit met een open ochtend. Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij zoveel mogelijk over onze manier van werken en heeft u de gelengeheid vragen te stellen en de sfeer van het lokaal te ervaren.
Wanneer uw kind aan de beurt is in een van onze groepen neemt een van de leidsters telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor de eerste ochtend. Dit is ook het moment waarop u evt. bijzonderheden over uw kind aan de leidster kunt vertellen.

De eerste ochtend
U mag de eerste ochtend samen met uw kind bij ons in de groep blijven. Voor uw kind een gelegenheid om, in de veilige aanwezigheid van één van de ouders, kennis te maken met de groep. En voor u een fijne manier om een peuterochtend met ons mee te beleven.
U krijgt van de administratie een intakeformulier toegezonden of u kunt het downloaden op onze website. Wij vragen u vriendelijk het ingevulde formulier de eerste ochtend mee te nemen.

Afscheid nemen
De eerste keer alleen op de peutergroep blijven, is voor elke peuter weer een grote stap en elke peuter reageert er anders op.
Wij hebben er begrip voor als uw peuter het moeilijk vindt om afscheid te nemen. Wat het beste werkt, is duidelijkheid. Dus als u besluit weg te gaan, neem dan duidelijk afscheid van uw kind, waarschuw de leidster dat u weg gaat en ga dan ook, ook al huilt uw kind. Van tijd rekken bij het afscheid worden kinderen vaak onzeker. Wanneer het niet lukt om uw kindje af te leiden of te troosten nemen wij contact met u op. Op dat moment zullen we afspreken hoe we het beste met uw peuter om kunnen gaan om het zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen

Vroeg- en voorschoolse Educatie


Tijdens de peuterspeelzaalperiode kijken wij gericht naar de ontwikkeling van uw kind.
De peuterspeelzaal biedt hierin begeleiding, maar heeft ook een doorverwijzende functie.

Het overdrachtsformulier
Wij kijken naar vier aspecten van de ontwikkeling, namelijk de sociaal-emotionele ontwikkeling, het speel- en leergedrag, de taalontwikkeling en de zelfredzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn: voelt het kind zich prettig in de groep, hoe speelt het kind en hoe is het betrokken bij het vertelhuis, kan het kind zich al voldoende uitdrukken met taal en kan het kind voor zichzelf opkomen.
Op het overdrachtsformulier worden deze aspecten in kaart gebracht. Dit vindt plaats wanneer uw kind bijna 4 jaar is. Voordat uw kind de peutergroep verlaat, nemen wij samen met u het overdrachtsformulier door.
Met toestemming van de ouders/verzorgers sturen wij het overdrachtsformulier door naar de basisschool, zodat ook zij een indruk krijgen hoe de ontwikkeling van uw zoon/dochter op de peutergroep verlopen is.
Veel aspecten van de ontwikkeling die binnen onze visie extra aandacht krijgen worden op het overdracht formulier niet genoemd om ook vanuit deze visie een beeld te geven van de ontwikkeling van uw kind lichten wij het formulier zo breed mogelijk toe.
Mochten er in de ontwikkeling van uw kind bijzonderheden naar voren komen nodigen wij u tussentijds uit voor een individueel gesprek.

Feesten en activiteiten


Bij de Sterrekinderen vieren we met de peuters de jaarfeesten.
Wij vieren in onze groepen Sint Michael, Sint Maarten, Advent, Sint Nicolaas, Kerstmis, Palm- Pasen, Pasen, Pinksteren en Sint Jan. De feesten vormen samen met de seizoenen het jaarritme en nemen tijdens de ochtenden een belangrijke plaats in. Soms werken de ouders mee aan de voorbereiding en de viering van de feesten.
Tijdens ouderavonden (ongeveer 5 per jaar) wordt iets verteld over de achtergronden en de invulling van de feesten. Tevens maakt elke ouder iets voor zijn eigen kind, behorend bij het feest, bijvoorbeeld: een Sint Maarten lantaren of een Palmpasenstok.

Verjaardagen van peuters
Als uw kind jarig is vieren we dit in de peutergroep. Bij binnenkomst is er een verjaardagskroon voor uw kind. U mag een gedeelte van deze ochtend blijven om het feest met uw kindje mee te beleven. Wanneer de andere ouders na het tekenen afscheid hebben genomen, gaan we met elkaar naar het vertelhuis en wordt er een verjaardagsverhaal verteld, liedjes gezongen en krijgt uw kind van de kabouter van de groep een cadeautje. Na het vertelhuis gaan we aan de tafel zitten en drinken we feestlimonade. Dan is er tijd voor het kind om de traktatie uit te delen en deze op te eten. Als we klaar zijn met drinken en de traktatie gaan de kinderen spelen en mag u weer naar huis gaan.

Fotograaf
Eén keer per jaar komt een fotograaf om portret- en groepsfoto's te maken van uw peuter. U bent vrij om de foto's te kopen.

Lentemarkt en Open Dag
Eén keer per jaar organiseren wij in samenwerking met de Leeuwenhartschool een Lentemarkt. Tijdens deze markt houden wij ook Open Dag. Een gezellige en complete manier om met uw kind te genieten van alles wat wij in en rond onze peutergroepen te bieden hebben. Er is voor jong en oud van alles te zien, te kopen maar ook te doen, kortom een leuke gelegenheid om met de hele familie, buren, vrienden enz. eens een kijkje bij ons te komen nemen.

Ouders en de Peuterspeelzaal


Bij de Sterrekinderen wordt u als ouder op verschillende manieren bij de peutergroepen betrokken.
U ontvangt regelmatig een informatiebrief voor ouders van Stichting Spelenderwijs.
Daarnaast maken de leidsters van de Sterrekinderen ieder seizoen een peuterkrant met daarin informatie over de feesten, liedjes, recepten en verhaaltjes.
Ook op de ouderavonden geven wij u een belangrijk stuk informatie over onze werkwijze en de achtergronden ervan.
Tevens organiseren wij in samenwerking met de Leeuwenhart School regelmatig lezingen over pedagogische onderwerpen en iedere maand is er voor ouders en belangstellende een meditatieavond in ons lokaal.
De opbrengst van deze activiteiten gebruiken wij om extra dingen voor onze peutergroepen te kunnen bekostigen.

Huishoudelijke mededelingen


Wat moet er mee naar de peuterspeelzaal

 • een stuk ongeschild fruit. Wij schillen dit in de klas en delen het fruit met elkaar.
 • een schone luier of up-en-go luier (voor kinderen die zindelijk aan het worden zijn)
 • een gehele verschoning voor het geval we een ongelukje hebben. Onder gehele verschoning verstaan wij: onderkleding, bovenkleding en/of luiers, zodat een klein ongelukje geen groot ongemak wordt voor uw peuter. Wilt u dit mee blijven geven tot uw peuter naar de basisschool gaat.
 • alles in een (rug)tasje met de naam van de peuter op de zijkant van de tas
 • jas, muts, sjaal, en wantjes graag ook voorzien van de naam van de peuter


Traktaties
Als uw kind jarig is, mag het trakteren. In het belang van de gezondheid van de kindergebitjes vragen wij u geen snoep te trakteren. Goede aanraders zijn: kaas, worst, fruit enz. Wilt u alstublieft de traktatie van te voren met de leidsters overleggen? (dit in verband met eventuele voedselallergieën.)
Wij vragen u ook geen onopgeblazen ballonnen te trakteren i.v.m. verstikkingsgevaar.
Traktaties die gevaar kunnen opleveren voor de peuters moeten wij ook weigeren (bijv. borrelnootjes, pinda's, kauwgomballen en lolly's).

Andere tips

 • Indien u niet zelf in de gelegenheid bent om uw peuter op te halen, geef dit dan door aan de leidster. Zonder bericht geven wij uw peuter niet mee.
 • Laat een telefoonnummer achter waar u te bereiken bent.
 • Kan uw peuter niet komen om welke reden dan ook, geef dit dan voor 8.45 uur aan één van de leidsters door.
 • Geeft u uw kind makkelijke kleding aan waar het fijn in kan spelen. Regenlaarzen mogen in de groep niet gedragen worden.
 • Heeft uw peuter laarzen aan, wilt u dan sloffen voor in de groep meegeven.
 • Houd er rekening mee dat, wanneer uw peuter zelf speelgoed meebrengt, er ook andere peuters mee spelen. Mocht dit speelgoed kapot gaan of zoekraken dan ligt de verantwoording niet bij de leidsters.
 • Lees de mededelingen op het prikbord in de gang.
 • De vakanties van de peuterspeelzaal zijn afgestemd op de vakanties van de openbare basisschool. Bij het intakegesprek en aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u een overzicht van het jaarprogramma en de schoolvakanties. Deze informatie kunt u ook op het prikbord terug vinden
 • Aarzel niet om vragen te stellen aan de leidsters en geef op uw beurt ook informatie door die belangrijk kan zijn.DG&J-rapport


Lees hier het meest recente rapport van de DG&J:
SK201611_Inspectierapport_Peuteropvang_de_Sterrenkinderen.pdf
SK201611_Inspectierapport_OVR_De_Sterrekinderen_2016.pdf
SK201704_Inspectierapport_De_Sterrekinderen.pdf

Tenslotte
De peuterspeelzaal is er voor u en uw peuter.
Hebt u ideeën, suggesties, opmerkingen of bent u het ergens niet mee eens, bespreek u dit dan alstublieft met één van ons zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Wij proberen de peuterspeelzaal zo open mogelijk te houden en rekenen daarbij op uw hulp.
Wij wensen de peuters en ook de ouders een heel prettige tijd op de peuterspeelzaal toe.