Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

Goudswaard


Peuterspeelzaal 't Vlindertje


Nicolaas van Puttenstraat 20
3267 AN Goudswaard
06-19125200
vlindertjegoudswaard@hotmail.com
LRKP-nummer per 1 februari 2017: 173001191

Openingstijden


Maandag-, dinsdag-, en donderdagochtend.

Ochtend:
08.45 - 09.00 uur inlooptijd
11.30 - 11.45 uur ophaaltijd

Combinaties dagdelen:
Maandagochtend - dinsdagochtend
Maandagochtend - donderdagochtend
Dinsdagochtend - donderdagochtend

De speelochtend
De ochtend op begint om 08.45 uur. U komt samen met uw kind binnen en hangt samen zijn of haar jasje aan de kapstok. Dan zet u eventueel het bekertje drinken en het fruit in de daarvoor bestemde bakken.
De kinderen mogen zelf kiezen waarmee ze gaan spelen: kleuren, puzzelen, met de autootjes etc.
Om kwart voor 10 gaan we in de kring, we doen een stukje taalontwikkeling en gaan voorlezen. Dan is het tijd voor handen te wassen en fruit te eten. Daarna worden
de kinderen verschoond of gaan de kinderen naar het toilet.
De kinderen mogen nog even spelen en gaan we met elkaar opruimen. Rond kwart voor 11 gaan we weer in de kring om liedjes te zingen en wat te drinken.
Als het weer het toelaat gaan we buiten spelen.
Om 11.30 is het alweer tijd om naar huis te gaan.
Aan de deur hangt een kaartje waarop staat of we die dag buiten of binnen spelen. I.v.m. hygiëne moeten de kinderen bij slecht weer slofjes aan in de klas. Wij raden het af om uw kind in het lokaal op sokken te laten spelen wegens het gevaar van uitglijden. Bij binnen spelen gaan de slofjes aan en bij buiten spelen mogen de schoenen aan blijven.
Soms gaan we wandelen met onze peuters. Dit betreft dan een wandeling naar bijvoorbeeld de supermarkt om een boodschapje te halen. Aan een lang koord voorzien van gekleurde ringen gaan de kinderen met beide leidsters naar buiten. Dit koord wordt overigens ook gebruikt tijdens de maandelijkse brandweeroefening en is dus een vertrouwd middel geworden.

Openingstijden en groepen
De peuterspeelzaal is geopend op maandag, dinsdag en donderdagochtend van 08.45 uur tot 11.45 uur. Om 8.45 gaat de deur open en om 9 uur starten wij met ons programma. Om 11.30 uur kunt u uw kind weer ophalen. Wij stellen het op prijs als u zich aan deze tijden houdt. Als u eerder of later binnenkomt zorgt dit voor onrust in de groep.
De peutergroep bestaat uit maximaal 16 peuters per ochtend. Iedere ochtend zijn er 2 leidsters aanwezig.
Zij zijn te bereiken tijdens de openingstijden van de peuterspeelzaal op het telefoonnummer 0186-691169.

Extra spelen
In overleg met de leidsters mag uw kind altijd een keertje extra komen spelen mits er dat dagdeel voldoende plaats is. De kosten hiervan zijn 8 euro,vooraf te betalen bij de leidsters.
Op dagen dat er een feestelijke activiteit plaats vindt kan er niet extra gespeeld worden.

De wenperiode


De eerste ochtend
U krijgt van ons een schriftelijke uitnodiging met een datum waarop uw kind voor het eerst naar de peuterspeelzaal gaat. Bij deze uitnodiging treft u ook een intakeformulier aan. Het intakeformulier kunt u thuis invullen en neemt u mee naar de peuterspeelzaal.
Op de eerste ochtend bent u vanaf 9.15 van harte welkom. Terwijl uw kind op onderzoek uit gaat, proberen wij tijdens een intakegesprek u een indruk te geven wat u en uw peuter van ons kunt verwachten. Ook de ontwikkeling van uw kind, en belangrijke informatie komen in dit gesprek aan bod. Tevens krijgt u de ruimte om vragen te stellen. Daarna is het tijd om afscheid te nemen en kunt u uw peuter weer vanaf 11.30 uur ophalen. Indien het afscheid nemen moeizaam is dan kunt u met de leidsters af spreken om na een uurtje met hen te telefoneren.

Afscheid nemen
De eerste keren alleen op de peuterspeelzaal blijven is voor elke peuter weer een grote stap en elke peuter reageert er anders op.
Wij hebben er begrip voor als uw peuter het moeilijk vindt om afscheid te nemen. Wat het beste werkt is duidelijkheid. Dus als u besluit weg te gaan neem dan duidelijk afscheid van uw kind, waarschuw de leidster dat u weg gaat en ga dan ook, ook al huilt uw kind. Van tijd rekken bij het afscheid worden kinderen vaak onzeker.
Wanneer een peuter niet te troosten is zullen we u vragen eerder te komen. Op dat moment zullen we afspreken hoe we het beste met uw peuter om kunnen gaan om het zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen.

VVE
Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters en wordt aangeboden op onze peuterspeelzaal. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie en bepalen welke kinderen in aanmerking komen. Dit loopt via de leidsters en het consultatiebureau. Er zijn diverse programma's voor VVE. Ze richten zich vooral op taalachterstanden, maar besteden ook aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het programma waar wij op onze peuterspeelzaal mee werken is “Bas”. Het Bas-project bestaat uit verschillende onderdelen, die samen een volledig programma vormen voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De ontwikkelingsgebieden die in het project worden behandeld zijn taal, voorbereidend rekenen, wereldoriëntatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en (senso)motoriek.De basis van het Bas-project zijn de prentenboeken met praatplaten. De ontwikkeling van Bas in de prentenboeken gaat gelijk op met de ontwikkeling van peuters en kleuters: de eerste thema’s hebben betrekking op het leven dichtbij huis, langzaam wordt de leefwereld van Bas groter.
Ook bij de beide basisscholen van onze gemeente wordt in de kleuterklassen gewerkt met “Bas”.

KIJK!
KIJK! is een praktisch hulpmiddel voor het observeren en registreren van de ontwikkeling van jonge kinderen. Met behulp van KIJK! observeren wij de ontwikkeling van kinderen in al haar facetten en brengen wij de ontwikkeling van jonge kinderen in kaart. Daardoor krijgen wij een compleet beeld van hun ontwikkeling. Op basis hiervan weten wij op welke wijze wij de ontwikkeling van kinderen kunnen stimuleren. KIJK! is dus meer dan een volgsysteem. Het is een werkwijze die ons in meer opzichten ondersteunt bij het begeleiden van jonge kinderen. KIJK! helpt ons bij het op systematische wijze verzamelen van informatie over de totale ontwikkeling. Op basis van deze informatie kunnen wij inspelen op ontwikkelingsbehoeften van kinderen door de activiteiten af te stemmen op individuele mogelijkheden. Door in beeld te brengen wat een kind al kan en weet en welke volgende stap in zijn ontwikkeling mogelijk is. De ontwikkelingen worden in kaart gebracht en geregistreerd. Deze registraties worden met u doorgenomen op 3 jarige leeftijd en vlak voordat uw kind naar de basisschool gaat. Ook hierbij geldt dat beide basisscholen van ons dorp werken met KIJK! zodat zij verder gaan met registreren waar wij gestopt zijn.

Wijkverpleegkundige en de peuterspeelzaal
De peuterspeelzaal wordt een aantal keren per jaar bezocht door de wijkverpleegkundige. Dit
bezoek wordt afgelegd in het kader van 'vroegtijdige signalering': hoe eerder problemen in de ontwikkeling gesignaleerd worden des te sneller kan het kind erbij geholpen worden.

Feesten en activiteiten


Voorleesdagen
Tijdens de nationale voorleesdagen wordt er op de peuterspeelzaal voorgelezen uit het prentenboek van het jaar. Na afloop krijgen de kinderen een lekker plakje ontbijtkoek.

Juffenfeest
De week voor de voorjaarsvakantie vieren de juffen hun verjaardag. Het lokaal wordt feestelijk versierd. De juffen en de kinderen komen die dag verkleed naar school.

Pasen
Het paasfeest vieren wij in de vorm van een ontbijt.

Moederdag/Vaderdag
De kinderen maken voor hun ouders een zelfgemaakt cadeautje.

Zomerfeest
Als afsluiting van het schooljaar wordt er voor de schoolvakantie het zomerfeest gehouden. Er wordt veel met water gespeeld, zowel binnen als buiten.
De kinderen en juffen komen zomers gekleed naar school.

Sinterklaas
De peuterspeelzaal wordt door handpoppen Sint en Piet. Het feest wordt op een rustige manier gevierd om de toch al zo spannende tijd voor de kinderen zo plezierig mogelijk te maken.

Kerstmis
Tijdens de ochtend van het kerstfeest lezen we het kerstverhaal voor. Daarna gaan we wat eten en drinken en zingen we liedjes met de kinderen.

Ouders en de peuterspeelzaal


Nieuwsbrief
Om u op de hoogte te houden van de komende feesten of activiteiten en andere nieuwtjes over de gang van zaken op de peuterspeelzaal, delen wij 5x per jaar een nieuwsbrief uit.

Kluslijst
Verder is er ieder jaar een groot aantal ouders/verzorgers nodig om ons te helpen bij
verschillende activiteiten. Zo duiken er met vaste regelmaat klusjes op die wij niet alleen
aankunnen of waarbij hulp zeer op prijs wordt gesteld. Ieder jaar hebben we weer ouders nodig!
Bij inschrijving van uw kind ontvangt u een kluslijst waarop u aan kunt geven op welke manier u ons zo af en toe een handje kunt helpen. Wij stellen het zeer op prijs als een ouder of grootouder zich hiermee vrijwillig aanmeldt bij de leidsters.
De klusjes worden altijd tijdig aan u doorgegeven. Er wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de ochtenden dat uw peuter op de peuterspeelzaal komt.

Huishoudelijke mededelingen


Wat moet er mee naar de peuterspeelzaal

 • een afsluitbare beker met drinken of een pakje met rietje, voorzien van de naam van uw peuter
 • een bakje met schoongemaakt fruit in peuterhandzame stukken gesneden. Banaan mag in de schil meegegeven worden.
 • een schone luier of up-en-go luier (voor kinderen die zindelijk aan het worden zijn)
 • een gehele verschoning voor het geval we een ongelukje hebben. Onder gehele verschoning verstaan wij: onderkleding, bovenkleding en/of luiers, zodat een klein ongelukje geen groot ongemak wordt voor uw peuter. Wilt u dit mee blijven geven tot uw peuter naar de basisschool gaat.
 • alles in een (rug)tasje met de naam van de peuter op de zijkant van de tas
 • jas, muts, sjaal, en wantjes graag ook voorzien van de naam van de peuter


Traktaties
Als uw kind jarig is, mag het trakteren. In het belang van de gezondheid van de kindergebitjes vragen wij u geen snoep te trakteren. Goede aanraders zijn: kaas, worst, fruit enz. En wilt u alstublieft de traktatie van te voren met de leidsters overleggen? (dit in verband met eventuele voedsel-allergieën.)
Wij vragen u geen on-opgeblazen ballonnen te trakteren i.v.m. verstikkingsgevaar. Traktaties die gevaar kunnen opleveren voor de peuters moeten wij ook weigeren (bijv. borrelnootjes, pinda's, kauwgomballen en lolly's).

Andere tips

 • Als uw kind er behoefte aan heeft mag hij/zij een knuffel meenemen.
 • Indien u niet zelf in de gelegenheid bent om uw peuter op te halen geef dit dan door aan de leidster. Zonder bericht geven wij uw peuter niet mee.
 • Laat een telefoonnummer achter waar u te bereiken bent.
 • Kan uw peuter niet komen om welke reden dan ook, geef dit dan voor 9.00 uur aan één van de leidsters door.
 • Geeft u uw kind makkelijke kleding aan waar het fijn in kan spelen. Regenlaarzen mogen in de groep niet gedragen worden.
 • Heeft uw peuter laarzen aan, wilt u dan sloffen voor in de groep meegeven.
 • Houd er rekening mee dat, wanneer uw peuter zelf speelgoed meebrengt, er ook andere peuters mee spelen. Mocht dit speelgoed kapot gaan of zoekraken dan ligt de verantwoording niet bij de leidsters.
 • Laat uw peuter goed schoeisel dragen; slippers, klompen en laarzen kunnen gevaarlijk zijn.
 • Lees de mededelingen op het mededelingenbord of op de buitendeur.
 • De vakanties van de peuterspeelzaal zijn afgestemd op de andere peuterspeelzalen van Spelenderwijs. Bij het intakegesprek en aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u een overzicht van het jaarprogramma en de schoolvakanties.
 • Aarzel niet om vragen te stellen aan de leidsters en geef op uw beurt ook informatie door die belangrijk kan zijn.


DG&J-rapport


Lees hier het meest recente rapport van de DG&J:
GW201606_Inspectierapport__PSZ_t_Vlindertje.pdf
VL201611_Inspectierapport__OVR_KDV_t_Vlindertje.pdf
VL201704_Inspectierapport_KDV_t_Vlindertje.pdf

Tenslotte
De peuterspeelzaal is er voor u en uw peuter.
Hebt u ideeën, suggesties, opmerkingen of bent u het ergens niet mee eens, bespreek u dit dan alstublieft met één van ons zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Wij proberen de peuterspeelzaal zo open mogelijk te houden en rekenen daarbij op uw hulp. Wij wensen de peuters en ook de ouders een heel prettige tijd op de peuterspeelzaal toe.