Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

Zuid-Beijerland

Peuterspeelzaal de Beijertjes


Johan Berkstraat 35
3284 XD Zuid-Beijerland
Telefoon: 06-13647922
E-mailadres: pszdebeijertjes@gmail.com
LRKP-nummer per 1 februari 2017: 240914995

Openingstijden


Maandag-,dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend
08.30 - 08.45 uur inlooptijd
11.30 uur vaste ophaaltijd

Combinaties dagdelen:
Maandagochtend - woensdagochtend
Dinsdagochtend - donderdagochtend

De speelochtend
De kinderen kunnen zodra ze binnenkomen, vrij gaan spelen. Op de tafels liggen puzzels, boekjes, lego, nopper, enz. klaar.
Er staat een glijbaan en een wip, een garage met auto's en een boerderij met dieren.
Voor de poppenmoedertjes en -vadertjes is er een gezellige poppenhoek waar ook een fornuisje staat.
We hebben een prachtig speelhuis waar de peutertjes winkeltje of vadertje en moedertje kunnen spelen. Vaak verzinnen ze hier zelf van alles bij. In de hal kunnen de peuters zich uitleven op de glijbaan.
Afhankelijk van het dagprogramma gaan we tweemaal per ochtend opruimen en in de kring zitten. We eten fruit en een kaakje en drinken wat. Daarna lezen we de namen van de kinderen op en we zingen enkele liedjes. Of we doen spelletjes, praten over het thema, en elk kind heeft wel iets te vertellen.
Om ongeveer elf uur gaan we aan tafel kleien, verven, tekenen of plakken.
We kijken vooral hoe de groep die dag is en passen de indeling daarop aan. We gaan ook wel eens met de kinderen naar de bibliotheek (deze is in hetzelfde gebouw gevestigd) of naar de speeltuin bij de basisscholen. Bij mooi weer spelen we buiten.

De wenperiode


De eerste ochtend
U krijgt van ons een schriftelijke uitnodiging met een datum waarop uw kind voor het eerst naar de peuterspeelzaal gaat. Bij deze uitnodiging treft u ook een intakeformulier aan. Het intakeformulier kunt u thuis invullen en neemt u mee naar de peuterspeelzaal.
Op de eerste ochtend bent u tot 10.00 uur van harte welkom. Terwijl uw kind op onderzoek uit gaat, proberen wij tijdens een intakegesprek u een indruk te geven wat u en uw peuter van ons kunt verwachten. Ook de ontwikkeling van uw kind en belangrijke informatie komen in dit gesprek aan bod. Tevens krijgt u de ruimte om vragen te stellen.

Afscheid nemen
De eerste keer alleen op de peuterspeelzaal blijven, is voor elke peuter weer een grote stap en elke peuter reageert er anders op.
Wij hebben er begrip voor als uw peuter het moeilijk vindt om afscheid te nemen. Wat het beste werkt is duidelijkheid. Dus als u besluit weg te gaan, neem dan duidelijk afscheid van uw kind, waarschuw de leidster dat u weg gaat en ga dan ook, ook al huilt uw kind. Van tijd rekken bij het afscheid worden kinderen vaak onzeker.
Wanneer een peuter niet te troosten is, zullen we u vragen eerder terug te komen. Op dat moment zullen we afspreken hoe we het beste met uw peuter om kunnen gaan om het zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen.

Vroeg- en voorschoolse Educatie


Tijdens de peuterspeelzaalperiode kijken wij gericht naar de ontwikkeling van uw peuter.
De peuterspeelzaal biedt hierin begeleiding, maar heeft ook een doorverwijzende functie. Programma's waarmee gewerkt wordt, zijn: Uk en Puk en Meer met Bas.

Uk en Puk
Puk is een handpop en maakt onderdeel uit van een taalstimuleringsprogramma, waar we mee werken.
Dit houdt in dat we per jaar een aantal thema's van Puk zullen behandelen. Bij die thema's horen verschillende activiteiten, knutselactiviteiten, maar ook bewegingsactiviteiten, liedjes, voorlezen en andere spelletjes.
Aan de hand van al die verschillende activiteiten zijn we veel met taal bezig, maar ook met sociale vaardigheden en voorbereidend rekenen.

Ontwikkelingslijst
In de periode dat uw kind de peuterspeelzaal bezoekt, kijken wij gericht naar uw kind.
Twee keer per peuterperiode vullen wij een ontwikkelingslijst in. Op deze lijst worden een aantal aspecten van de ontwikkeling van uw kind bijgehouden gedurende de periode dat uw kind op de peuterspeelzaal verblijft.
De lijst is geen beoordeling van uw kind, zoals een rapport dat is; de lijst is bedoeld om inzage te krijgen in de ontwikkeling van uw kind op diverse vlakken, zoals bijvoorbeeld op motorisch-, sociaal en emotioneel vlak. Ook is het een handig hulpmiddel bij de overgang van uw kind van de peuterspeelzaal naar de basisschool.
De leidsters zullen de lijst invullen op het moment dat uw kind 3 jaar en 4 jaar is.
Voordat uw kind naar de basisschool gaat, krijgt u de ingevulde ontwikkelingslijst van uw kind overhandigd.
U kunt er zelf voor kiezen om deze lijst wel of niet af te geven bij de basisschool. Het afgeven van deze lijst is niet verplicht, maar het kan wel meehelpen de overgang van uw kind van de peuterspeelzaal naar de basisschool te vergemakkelijken. De leerkrachten van de basisschool kunnen namelijk aan de hand van lijst constateren of er aandachtspunten of bijzonderheden zijn voor uw kind.
De ontwikkelingslijst is daarom ook samengesteld in nauw overleg met de leerkrachten van Basisschool De Eendragt, Basisschool De Regenboog en Basisschool De Viking, allen in Zuid-Beijerland.
Mocht u een exemplaar van de ontwikkelingslijst in willen zien, dan kunt u deze opvragen bij de leidsters.

Feesten en activiteiten


Verjaardag
Verjaardagen vieren we met z'n allen in de kring. De rolgordijnen gaan dicht en de kaarsjes van de 'net-alsof-taart' worden aangestoken. We zingen verjaardagsliedjes, feliciteren de jarige, en geven hem een kadootje. Als de peuter vier wordt, krijgt de jarige een tegeltje mee met het treintje van de Beijertjes en een persoonlijke boodschap erop. Daarna mag de jarige trakteren.

Pasen
Een week voor Pasen beginnen we met de kinderen met het maken van een paas-knutsel.
Op de ochtend dat we het paasfeest vieren, wordt het werkstukje afgemaakt.
Daarna dekken de leidsters de tafels en eten we samen een heerlijke paas-brunch.

Koningsdag
Deze dag vieren we ook samen met de peuters. De meestal verklede peuters verzamelen zich bij de peuterspeelzaal en gaan onder begeleiding van de leidsters en moeders/vaders op een open kar achter een tractor met de optocht mee.

Sinterklaasfeest
Hoewel Sinterklaas en zijn Pieten niet naar de peuterspeelzaal komen, maken we er toch een gezellig sinterklaasfeest van. Puk, de handpop, verkleedt zich als Sinterklaas en aan het eind van de ochtend krijgen de kinderen allemaal een cadeautje en een zakje snoep mee naar huis.

Kerstfeest
Samen met de peuters vieren we het kerstfeest. Samen met de kinderen gaan we dan een kerststukje of een kerst-knutsel maken. We vertellen het kerstverhaal. Als afsluiting eten we gezamenlijk een kerstmaaltijd.
Bij het naar huis gaan mogen de kinderen al hun kerstspulletjes meenemen.

De fotograaf
Eenmaal per jaar komt de schoolfotograaf. Hij maakt een groepsfoto en een foto van ieder kind apart. Dit alles is geheel vrijblijvend.

Ouders en de peuterspeelzaal


Nieuwsbrief
Om u op de hoogte te houden van de komende feesten of activiteiten en andere nieuwtjes over de gang van zaken op de peuterspeelzaal, delen wij regelmatig een nieuwsbrief uit.

Hulpouder
Als u het leuk vindt een ochtend mee te draaien op de peuterspeelzaal, om te zien hoe uw zoon of dochter bezig is, dan kan dat natuurlijk.
Samen met de leidsters kunt u een datum afspreken. U hoeft die ochtend zeker niet alleen toe te kijken, u kunt ook helpen.
Zo kunt u voorlezen, een spelletje doen met één of meer peuters, u kunt helpen bij het handen wassen, knutselen, opruimen na speeltijd, enz.
Ook kunt u over uw eigen kind praten en het beter observeren wanneer het onder leeftijdsgenootjes is.
Wees niet teleurgesteld als uw peuter meer bij u zit, dan dat het zijn eigen gang gaat. Dat komt vaker voor wanneer een ouder meekomt.
De meeste kinderen vinden het heerlijk als u eens komt kijken.

Huishoudelijke mededelingen


Wat moet er mee naar de peuterspeelzaal

 • een afsluitbaar bakje met schoongemaakt fruit, voorzien van de naam van uw peuter of een banaantje.
 • een pakje of beker met drinken
 • een schone luier of up-en-go luier (voor kinderen die zindelijk aan het worden zijn)
 • een gehele verschoning voor het geval we een ongelukje hebben. Onder gehele verschoning verstaan wij: onderkleding, bovenkleding en/of luiers, zodat een klein ongelukje geen groot ongemak wordt voor uw peuter. Wilt u dit mee blijven geven tot uw peuter naar de basisschool gaat.
 • alles in een (rug)tasje met de naam van de peuter op de zijkant van de tas
 • jas, muts, sjaal, en wantjes graag ook voorzien van de naam van de peuter


Traktaties
Als uw kind jarig is, mag het trakteren. In het belang van de gezondheid van de kindergebitjes vragen wij u liever geen snoep te trakteren. Goede aanraders zijn: kaas, worst, fruit enz. En wilt u alstublieft de traktatie van te voren met de leidsters overleggen? (dit in verband met eventuele voedsel allergieën)
Wij vragen u geen on-opgeblazen ballonnen te trakteren i.v.m. verstikkingsgevaar. Traktaties die gevaar kunnen opleveren voor de peuters moeten wij ook weigeren (bijv. borrelnootjes, pinda’s, kauwgomballen en lolly's).

Andere tips

 • Indien u niet zelf in de gelegenheid bent om uw peuter op te halen geef dit dan door aan de leidster. Zonder bericht geven wij uw peuter niet mee.
 • Laat een telefoonnummer achter waar u te bereiken bent.
 • Kan uw peuter niet komen om welke reden dan ook, geef dit dan voor 9.00 uur aan één van de leidsters door.
 • Als uw kind er behoefte aan heeft, mag hij/zij een knuffel meenemen.
 • Geef liever geen speelgoed mee naar de peuterspeelzaal. Wanneer uw peuter toch speelgoed mee brengt, mogen de andere peuters er ook mee spelen. Mocht dit speelgoed kapot gaan of zoek raken dan ligt de verantwoording niet bij de leidsters.
 • Geeft u uw kind makkelijke kleding aan waar het fijn in kan spelen. Regenlaarzen mogen in de groep niet gedragen worden. Heeft uw peuter laarzen aan, wilt u dan sloffen voor in de groep meegeven.
 • Laat uw peuter goed schoeisel dragen; slippers, klompen en laarzen kunnen gevaarlijk zijn.
 • Lees de mededelingen op de buitendeur.
 • De vakanties van de peuterspeelzaal zijn afgestemd op de vakanties van de basisscholen. De schoolvakanties hangen naast de deur.
 • Aarzel niet om vragen te stellen aan de leidsters en geef op uw beurt ook informatie door die belangrijk kan zijn
.

DG&J-rapport


Lees hier het meest recente rapport van de DG&J:
BE201611_Inspectierapport__OVR_KDV_De_Beijertjes.pdf
BE201705_Inspectierapport_De_Beijertjes_2017.pdf
BE201709_Inspectierapport_IO_KDV_De_Beijertjes_2017.pdf

Tenslotte
De peuterspeelzaal is er voor u en uw peuter.
Hebt u ideeën, suggesties, opmerkingen of bent u het ergens niet mee eens, bespreek u dit dan
alstublieft met één van ons zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Wij proberen de peuterspeelzaal zo open mogelijk te houden en rekenen daarbij op uw hulp.
Wij wensen de peuters en ook de ouders een heel prettige tijd op de peuterspeelzaal toe.