Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

Westmaas

Peuterspeelzaal 'de Minimaasjes'


in het gebouw van kinderdagverblijf/bso Piratenland

Johannes Kolfstraat 1
3273 CA Westmaas
Telefoon: 0186-574581
E-mailadres: minimaasjes@gmail.com
LRKP-nummer per 1 februari 2017: 176240342

Openingstijden


Maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend.

08.45 - 09.00 uur inlooptijd
11.30 - 11.45 uur ophaaltijd

Combinaties dagdelen
Maandagochtend-woensdagochtend
Maandagochtend-vrijdagochtend
Woensdagochtend-vrijdagochtend

De speelochtend
Bij binnenkomst staat er op de tafeltjes divers speel- en ontwikkelingsmateriaal klaar. De kinderen kunnen ook in de poppenhoek of autohoek naar hartelust spelen. Tijdens het vrijspelen wordt er regelmatig een knutselactiviteit aangeboden.
Om ongeveer kwart voor 10 helpen wij de kinderen die zindelijk zijn naar het toilet. Kinderen die bezig zijn met zindelijkheid mogen het ook even proberen. Na een bezoekje aan het toilet wassen de kinderen altijd hun handjes.
Na het zingen van het opruimliedje ruimen de peuters gezamenlijk op.
Vervolgens gaan we in een kring zitten en eten we een koekje en drinken onze beker leeg.
We lezen een boekje voor en zingen diverse liedjes of doen een spelletje.
Als de weersomstandigheden het toelaat gaan we buiten spelen. Wij hebben voldoende buiten speelmateriaal, fietsjes, tractors, stepjes en bovendien hebben we een speeltrein, een klimkever, zandbak en diverse wipjes.
Bij regen blijven we binnen: het buiten spelen wordt dan vervangen door peutergymnastiek en/of bewegingspelletjes.
De ochtend eindigen we altijd binnen in de kring met het uitdelen van de werkjes en het zingen van een afscheidliedje.

De wenperiode


De eerste ochtend
U krijgt van ons een schriftelijke uitnodiging met een datum waarop uw kind voor het eerst naar de peuterspeelzaal gaat. Bij deze uitnodiging treft u ook een intakeformulier aan. Het intakeformulier kunt u thuis invullen en neemt u mee naar de peuterspeelzaal.
Op de eerste ochtend bent u tot 10.00 uur van harte welkom. Terwijl uw kind op onderzoek uit gaat, geven wij u tijdens een intakegesprek een indruk wat u en uw peuter van ons kunt verwachten. Ook de ontwikkeling van uw kind en belangrijke informatie komen in dit gesprek aan bod. Tevens krijgt u de ruimte om vragen te stellen.

Afscheid nemen
De eerste keer alleen op de peuterspeelzaal blijven, is voor elke peuter weer een grote stap en elke peuter reageert er anders op.
Wij hebben er begrip voor als uw peuter het moeilijk vindt om afscheid te nemen. Wat het beste werkt is duidelijkheid. Dus als u besluit weg te gaan neem dan duidelijk afscheid van uw kind, waarschuw de leidster dat u weg gaat en ga dan ook, ook al huilt uw kind. Van tijd rekken bij het afscheid worden kinderen vaak onzeker.
Wanneer een peuter niet te troosten is, zullen we u vragen eerder terug te komen. Op dat moment zullen we afspreken hoe we het beste met uw peuter om kunnen gaan om het zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen.

Vroeg- en voorschoolse educatie


Tijdens de peuterspeelzaalperiode kijken wij gericht naar de ontwikkeling van uw peuter.
De peuterspeelzaal biedt hierin begeleiding, maar heeft ook een doorverwijzende functie.

Het overdrachtsformulier
Wij kijken naar vier aspecten, namelijk de sociaal-emotionele ontwikkeling, het speel- en leergedrag, de taalontwikkeling en de zelfredzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn: voelt het kind zich prettig in de groep, hoe speelt het kind en hoe is het betrokken bij kringactiviteiten, kan het kind zich al voldoende uitdrukken met taal en kan het kind voor zichzelf opkomen.
Op het overdrachtsformulier worden deze aspecten twee keer in kaart gebracht. De eerste keer gebeurt dit rond de derde verjaardag van uw kind. U kunt aan de leidsters vragen of u het formulier dan in mag zien. De tweede keer vindt plaats wanneer uw kind drie jaar en tien maanden is. Voordat uw kind de peuterspeelzaal verlaat, nemen wij samen met u het overdrachtsformulier door. Tussentijds is het natuurlijk ook altijd mogelijk om over de ontwikkeling van uw kind te praten.
Met toestemming van de ouders/verzorgers sturen wij het overdrachtsformulier door naar de basisschool, zodat ook zij een indruk krijgen hoe de ontwikkeling van uw zoon/dochter op de peuterspeelzaal verlopen is.

Uk en Puk
Puk is een handpop en maakt onderdeel uit van een taalstimuleringsprogramma, waar we mee werken.
Dit houdt in dat we per jaar ongeveer 3 thema’s van Puk zullen behandelen. Bij die thema's horen verschillende activiteiten, knutselactiviteiten, maar ook bewegingsactiviteiten, liedjes, voorlezen en andere spelletjes.
Aan de hand van al die verschillende activiteiten zijn we veel met taal bezig, maar ook met sociale vaardigheden en ontluikend rekenen.

Speltafel
Aan de speciale speltafel bieden wij in kleine groepjes en uiteraard spelenderwijs ontwikkelingsgerichte activiteiten aan, zoals bijv. memory, telspelletjes, kleuren benoemen, etc.

Verpleegkundige van het consultatiebureau
De peuterspeelzaal wordt twee keer per jaar, tijdens een koffieochtend, bezocht door de verpleegkundige van het consultatiebureau. Dit bezoek wordt afgelegd in het kader van 'vroegtijdige signalering', want hoe eerder problemen in de ontwikkeling gesignaleerd worden des te sneller kan het kind erbij geholpen kan worden.
Hierbij werken het consultatiebureau en de peuterspeelzaal nauw samen.

Feesten en activiteiten


Onze activiteiten zijn in grote mate afgestemd op de seizoenen of bepaalde thema's, b.v. de brandweer, ziek zijn.

Verjaardagen van peuters
Samen met de leidster wordt een geschikte dag afgesproken om de verjaardag van uw peuter op de peuterspeelzaal te vieren. Ouders zijn vanaf 11.00 uur welkom om het feestje mee te vieren. We zingen liedjes, en na het uitblazen van de kaarsjes mag de jarige trakteren.

Voorleesdagen
In januari besteden wij aandacht aan de Nationale Voorleesdagen, een landelijk initiatief om het voorlezen aan jonge kinderen te stimuleren. Wij starten de voorleesdagen met het voorleesontbijt, en er wordt natuurlijk veel voorgelezen.

Paasfeest
In de week voor Pasen gaan we in de tuin op zoek naar eieren die de paashaas daar verstopt heeft. We eindigen de ochtend met een paasbrunch aan een feestelijk gedekte paastafel.

Schoolreisje
Elk jaar wordt er een schoolreisje georganiseerd. Met alle peuters gaan we, met extra begeleiding van ouders, naar een speeltuin of kinderboerderij.

Fotograaf
In september of oktober komt een fotograaf om portret- en groepsfoto's te maken van uw peuter. U bent vrij om de foto's te kopen.

Sinterklaasfeest
Soms komt Sinterklaas, soms verkleden de juffen zich in bijzijn van de kinderen. En natuurlijk is er voor iedereen een klein presentje.

Kerstfeest
Ouders en peuters zijn de gehele ochtend welkom. Er worden liedjes rond de kerstboom gezongen, en de leidsters vertellen het kerstverhaal. Elk jaar maken we er een gezellig samenzijn van.

Ouders en de peuterspeelzaal


Nieuwsbrief
Om u op de hoogte te houden van de komende feesten of activiteiten en andere nieuwtjes over de gang van zaken op de peuterspeelzaal, delen wij 7x per jaar een nieuwsbrief uit.

Schoonmaakavond
Twee keer per jaar wordt een schoonmaakavond gehouden op de peuterspeelzaal. Het is de bedoeling dat de ouders dan komen helpen bij het schoonmaken van het speelmateriaal. Ouders die verhinderd zijn, kunnen ook speelgoed mee naar huis nemen om schoon te maken.

Koffie-ochtend
Twee keer per jaar mogen ouders en/of verzorgers wat langer blijven om kennis met elkaar te maken. Tevens nodigen wij dan de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau uit. Ouders/verzorgers met eventuele vragen over gezondheid en opvoeding kunnen ook bij haar terecht.

De activiteitencommissie
We hebben een oudercommissie die ons ondersteunt in tal van zaken, maar ook zelf dingen organiseert. Lijkt het u leuk om hierin actief mee te helpen, vraag dan vrijblijvend naar meer informatie.

Vrijwilligers op de groep
Op twee ochtenden worden de leidsters ondersteund door een vrijwilligster. Dit zijn twee mensen die heel bewust gekozen hebben voor dit vrijwilligerswerk en dit met volle inzet en overgave doen.
De leidsters zijn het aanspreekpunt voor u als ouder en dragen de eindverantwoording.

Huishoudelijke mededelingen


Wat moet er mee naar de peuterspeelzaal

 • een afsluitbare beker (geen tuitbeker) met drinken of een pakje met rietje, voorzien van de naam van uw peuter
 • een afsluitbaar bakje met wat stukjes schoongemaakt fruit of een banaantje
 • een schone luier of up-en-go luier (voor kinderen die zindelijk aan het worden zijn) en billendoekjes
 • een gehele verschoning voor het geval we een ongelukje hebben. Onder gehele verschoning verstaan wij: onderkleding, bovenkleding en/of luiers, zodat een klein ongelukje geen groot ongemak wordt voor uw peuter. Wilt u dit mee blijven geven tot uw peuter naar de basisschool gaat.
 • alles in een (rug)tasje met de naam van uw peuter op de zijkant van de tas
 • jas, muts, sjaal, en wantjes graag ook voorzien van de naam van de peuter
 • luizenzak


Traktaties
Als uw kind jarig is, mag het trakteren. In het belang van de gezondheid van de kindergebitjes vragen wij u niet te veel snoep te trakteren. Goede aanraders zijn: kaas, worst, fruit enz. En wilt u alstublieft de traktatie van te voren met de leidsters overleggen? (dit in verband met eventuele voedsel allergieën.)
Wij vragen u ook geen on-opgeblazen ballonnen te trakteren i.v.m. verstikkingsgevaar.
Traktaties die gevaar kunnen opleveren voor de peuters moeten wij ook weigeren (bijv. borrelnootjes, pinda's, kauwgomballen en lolly's.

Andere tips

 • Indien u niet zelf in de gelegenheid bent om uw peuter op te halen geef dit dan door aan de leidster. Zonder bericht geven wij uw peuter niet mee.
 • Laat een telefoonnummer achter waar u te bereiken bent.
 • Kan uw peuter niet komen om welke reden dan ook, geef dit dan voor 9.00 uur aan één van de leidsters door.
 • Houd er rekening mee dat, wanneer uw peuter zelf speelgoed meebrengt, er ook andere peuters mee spelen. Mocht dit speelgoed kapot gaan of zoekraken dan ligt de verantwoording niet bij de leidsters.
 • Lees de mededelingen op het mededelingenbord in de gang of op het schoolbord op de deur naar het lokaal.
 • De vakanties van de peuterspeelzaal zijn afgestemd op de vakanties van de basisschool.
 • Bij het intakegesprek en aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgt u een overzicht van het jaarprogramma en de schoolvakanties.
 • Geeft u uw kind makkelijke kleding aan waar het fijn in kan spelen.
 • Regenlaarzen mogen in de groep niet gedragen worden. Als uw peuter laarzen aan heeft, wilt u dan sloffen voor in de groep meegeven.
 • Aarzel niet om vragen te stellen aan de leidsters en geef op uw beurt ook informatie door die belangrijk kan zijn.


DG&J-rapport


Lees hier het meest recente rapport van de DG&J:
DEFINITIEF_Inspectierapport_psz_Minimaasjes.pdf
MM201611_Inspectierapport_OVR_De_Minimaasjes__2016.pdf

Tenslotte
De peuterspeelzaal is er voor u en uw peuter.
Hebt u ideeën, suggesties, opmerkingen of bent u het ergens niet mee eens, bespreek u dit dan
alstublieft met één van ons zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Wij proberen de peuterspeelzaal zo open mogelijk te houden en rekenen daarbij op uw hulp. Wij wensen de peuters en ook de ouders een heel prettige tijd op de peuterspeelzaal toe