Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

Puttershoek

Peuterspeelzaal De Ringeling


Ring 25
3297 AP Puttershoek
078-6764119
ringelingputtershoek@gmail.com
LRKP-nummer per 1 februari 2017: 309513996

Openingstijden


Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend.

Ochtend:
08.45 - 09.00 uur inlooptijd
11.30 - 11.45 uur ophaaltijd

Combinaties dagdelen:
Maandagochtend - donderdagochtend
Dinsdagochtend - vrijdagochtend

De speelochtend
Als de peuters binnen komen, staan er diverse materialen klaar om mee te spelen. We beschikken over allerlei uitnodigend spelmateriaal zoals houten blokken, lego, duplo, auto's, trein, groot hamertje tik, een glijbaan en puzzels. Er is een poppenhoek en boekenhoek. De peuters maken zelf een keus uit het aanbod.
Tijdens dit vrij spelen bieden de leidsters ook een knutselactiviteit aan. Dit kan bestaan uit het omgaan met allerlei creatief materiaal zoals: verf, klei, brooddeeg, plakken en knippen. Het onderwerp heeft meestal te maken met het thema waar we mee bezig zijn. We stimuleren de peuters zoveel mogelijk om mee te doen met de activiteit, maar het is niet verplicht.
Om ongeveer 10 uur helpen wij de kinderen die zindelijk zijn naar het toilet. Kinderen die bezig zijn met zindelijkheid nemen wij uiteraard ook mee.
Om ongeveer 10.30 uur zingen we ons opruimliedje en ruimen we gezamenlijk op. Als het meeste speelgoed met hulp van de peuters weer opgeruimd is maken we een kring.
Na het zingen van het eet- en drinkliedje eten we ons fruit en drinken we onze beker leeg. Daarna zingen we wat liedjes, we lezen een boekje voor of doen een spelletje. Ook laten we de peuters veel zelf aan het woord. Zij kunnen al prima hun belevenissen vertellen en leren zo ook naar elkaar luisteren.
Na de kring gaan we - als het maar even kan - naar buiten. We hebben een goed afgesloten speelplaats met een zandbak en veel verschillend rijdend materiaal: steppen, fietsjes en skelters.
Kunnen we niet naar buiten, dan spelen we binnen. Dan houden we een peutergymlesje, een klim- en klautertraject of doen we gezelschapsspelletjes.
's Zomers spelen we als het mooi weer is een groot gedeelte van de ochtend buiten. We bieden dan zomerse activiteiten aan, zoals b.v. de watertafel, bellen blazen en tenten bouwen.
De speelochtenden eindigen we altijd binnen met een kring we delen de werkjes uit en zingen een afscheidsliedje.

De wenperiode


De eerste ochtend
U krijgt van Spelenderwijs een schriftelijke uitnodiging met een datum waarop uw kind voor het eerst naar de peuterspeelzaal gaat. Bij deze uitnodiging treft u ook een intakeformulier aan. Het intakeformulier kunt u thuis invullen en neemt u mee naar de peuterspeelzaal.
Op de eerste ochtend bent u vanaf 9.15 uur van harte welkom. Terwijl uw kind op onderzoek uit gaat, geven wij tijdens een intakegesprek u een indruk wat u en uw peuter van ons kunt verwachten. Ook de ontwikkeling van uw kind en belangrijke informatie komen in dit gesprek aan bod. Tevens krijgt u de ruimte om vragen te stellen.

Afscheid nemen
De eerste keer alleen op de peuterspeelzaal blijven, is voor elke peuter weer een grote stap en elke peuter reageert er anders op.
Wij hebben er begrip voor als uw peuter het moeilijk vindt om afscheid te nemen. Wat het beste werkt is duidelijkheid. Dus als u besluit weg te gaan, neem dan duidelijk afscheid van uw kind, waarschuw de leidster dat u weg gaat en ga dan ook, ook al huilt uw kind. Van tijd rekken bij het afscheid worden kinderen vaak onzeker.
Wanneer een peuter niet te troosten is, zullen we u vragen eerder te komen. Op dat moment zullen we afspreken hoe we het beste met uw peuter om kunnen gaan om het zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen.

Vroeg- en voorschoolse educatie


Tijdens de peuterspeelzaalperiode kijken wij gericht naar de ontwikkeling van uw peuter.

Het overdrachtsformulier
Wij kijken naar vier aspecten, namelijk de sociaal-emotionele ontwikkeling, het speel- en leergedrag, de taalontwikkeling en de zelfredzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn: voelt het kind zich prettig in de groep, hoe speelt het kind en hoe is het betrokken bij kringactiviteiten, kan het kind zich al voldoende uitdrukken met taal en kan het kind voor zichzelf opkomen.
Op het overdrachtsformulier worden deze aspecten twee keer in kaart gebracht. De eerste keer gebeurt dit rond de derde verjaardag van uw kind. U kunt aan de leidsters vragen of u het formulier dan in mag zien. De tweede keer vindt plaats wanneer uw kind drie jaar en tien maanden is. Voordat uw kind de peuterspeelzaal verlaat, nemen wij samen met u het overdrachtsformulier door. Tussentijds is het natuurlijk ook altijd mogelijk om over de ontwikkeling van uw kind te praten.
Met toestemming van de ouders/verzorgers sturen wij het overdrachtsformulier door naar de basisschool, zodat ook zij een indruk krijgen hoe de ontwikkeling van uw zoon/dochter op de peuterspeelzaal verlopen is.

Uk en Puk
Puk maakt onderdeel uit van een taalstimuleringsprogramma, waar we mee werken. Dit houdt in dat we per jaar ongeveer 3 thema’s van Puk zullen behandelen. Bij die thema’s horen verschillende activiteiten, knutselactiviteiten, maar ook bewegingsactiviteiten, liedjes, voorlezen en andere spelletjes. Aan de hand van al die verschillende activiteiten zijn we veel met taal bezig, maar ook met sociale vaardigheden en zelfs voorbereidend rekenen.

Feesten en activiteiten


Onze activiteiten zijn in grote mate afgestemd op de seizoenen of bepaalde thema’s, b.v. de brandweer, ziek zijn.

Verjaardagen van peuters
De datum waarop uw peuter zijn verjaardag viert kunt u afspreken met de leidsters. Op die ochtend bent u welkom in de kring. De jarige mag op de verjaardagsstoel zitten. We hebben een feesttaart met kaarsjes en zingen verjaardagsliedjes. Als de jarige drie jaar wordt mag het speciale feestkoekjes van de peuterspeelzaal trakteren. Als uw peuter vier jaar wordt en afscheid neemt van de peuterspeelzaal, bent u natuurlijk ook welkom in de kring. Uw peuter mag dan een afscheidstraktatie meenemen voor de groepsgenootjes. Deze traktatie wordt aan het eind van de ochtend uitgedeeld.

Bij een geboorte
Als er een broertje of zusje is geboren mag de peuter trakteren op kleine ronde toastjes of lange vingers met wat boter en geboortemuisjes. U kunt de ingrediënten meegeven. Wij maken het samen met de peuter klaar.

Pasen
Met Pasen gaan we aan het eind van de ochtend aan tafel om samen iets te eten. Hiervoor worden de ouders uitgenodigd.

Zomerfeest/picknick
In de laatste week voor de zomervakantie organiseren we zomerfeest op onze eigen peuterspeelzaal. Bij de aansluitende picknick zijn alle ouders van harte welkom.
We nemen dan ook afscheid van alle peuters die na de vakantie naar de basisschool gaan.

Peuterpretweek
Iedere eerste week van juni organiseren alle peuterspeelzalen de Peuterpretweek. In deze week hebben wij 2 inloopochtenden voor alle nieuwe peuters. U kunt meer informatie krijgen bij de leidsters.

Fotograaf
In oktober komt een fotograaf om portret- en groepsfoto's te maken van uw peuter. U bent vrij om de foto's te kopen.

Sinterklaas
We vieren het sinterklaasfeest ongeveer een week voor 5 december. Sinterklaas en Zwarte Piet brengen die ochtend een bezoekje aan de peuterspeelzaal. De ouders zijn bij dit feest van harte welkom.

Kerstfeest
Het kerstfeest wordt in de groep gevierd. De ouders kunnen het laatste halfuurtje meegenieten.

Ouders en de peuterspeelzaalEen kijkje in de groep
Voor uw peuter is uw belangstelling voor de speelzaal belangrijk. Daarom willen wij u op de mogelijkheid wijzen om eens een dagdeel te komen kijken op de groep van uw kind.
Bij de leidster kunt u aangeven wanneer u een keer wilt komen kijken.

Hulp bij klusjes
Ouders kunnen ook de helpende hand bieden bij allerlei voorkomende klussen. Als uw peuter voor het eerst naar de peuterspeelzaal komt, ontvangt u van ons een formulier waarop u kunt aangeven bij welke klussen u graag wilt meehelpen.

Nieuwsbrief
Om u op de hoogte te houden van de komende feesten of activiteiten en andere nieuwtjes over de gang van zaken op de peuterspeelzaal, delen wij ongeveer vier keer per jaar een nieuwsbrief uit.

Schoonmaken speelgoed
Ouders kunnen de helpende hand bieden met het schoonmaken van het speelgoed. U kunt hiervoor informeren bij de leidsters.

Huishoudelijke mededelingen


Wat gaat er mee naar de peuterspeelzaal?

 • een afsluitbare beker (geen tuitbeker) met drinken of een pakje met rietje, voorzien van de naam van uw peuter
 • een afsluitbaar bakje met schoongemaakt fruit, voorzien van de naam van uw peuter of een banaantje
 • een schone luier of up-en-go luier (voor kinderen die zindelijk aan het worden zijn)
 • een gehele verschoning voor het geval we een ongelukje hebben. Onder gehele verschoning verstaan wij: onderkleding, bovenkleding en/of luiers, zodat een klein ongelukje geen groot ongemak wordt voor uw peuter. Wilt u dit mee blijven geven tot uw peuter naar de basisschool gaat.
 • alles in een (rug)tasje met de naam van de peuter op de zijkant van de tas
 • jas, muts, sjaal en wantjes graag ook voorzien van de naam van de peuter


Traktaties
Als uw kind vier jaar wordt, mag het trakteren. In het belang van de gezondheid van de kindergebitjes vragen wij u niet te veel snoep te trakteren. Goede aanraders zijn: kaas, worst, fruit enz. En wilt u alstublieft de traktatie van te voren met de leidsters overleggen? (dit in verband met eventuele voedselallergieën.)
Wij vragen u ook geen onopgeblazen ballonnen te trakteren i.v.m. verstikkingsgevaar.
Traktaties die gevaar kunnen opleveren voor de peuters moeten wij ook weigeren (bijv. borrelnootjes, pinda’s, kauwgomballen en lolly’s).

Andere tips

 • Indien u niet zelf in de gelegenheid bent om uw peuter op te halen, geef dit dan door aan de leidster. Zonder dit bericht geven wij uw peuter niet mee.
 • Laat een telefoonnummer achter waar u te bereiken bent.
 • Bij het ophalen van uw peuter vragen wij u te wachten in de voorhal. Neemt u de jas en de tas van uw peuter meteen mee naar binnen, dan kunt u uw peuter in de klas aankleden. Dit voorkomt grote drukte en onoverzichtelijkheid in de gang. Wilt u a.u.b. de deuren goed sluiten!
 • De tussendeur is tijdens de speelochtend gesloten: als u tussentijds naar binnen wilt, kunt u gebruik maken van de bel.
 • Kan uw peuter niet komen om welke reden dan ook, geef dit dan voor 9.00 uur aan één van de leidsters door.
 • Houd er rekening mee dat, wanneer uw peuter zelf speelgoed meebrengt, er ook andere peuters mee spelen. Mocht dit speelgoed kapot gaan of zoekraken dan ligt de verantwoording niet bij de leidsters.
 • Lees de mededelingen in de nieuwsbrief of op het schoolbord op de deur naar het lokaal.
 • De vakanties van de peuterspeelzaal zijn afgestemd op de vakanties van de openbare basisschool.
 • Geeft u uw kind makkelijke kleding aan waar het fijn in kan spelen.
 • Regenlaarzen mogen in de groep niet gedragen worden. Als uw peuter laarzen aan heeft, wilt u dan sloffen voor in de groep meegeven.
 • Aarzel niet om vragen te stellen aan de leidsters en geef op uw beurt ook informatie door die belangrijk kan zijn.


DG&J-rapport


Lees hier het meest recente rapport van de DG&J:
RL201611_Inspectierapport_OVR_KDV_De_Ringeling.pdf
RL201704_Inspectierapport_KDV_De_Ringeling.pdf

Tenslotte
De peuterspeelzaal is er voor u en uw peuter.
Hebt u ideeën, suggesties, opmerkingen of bent u het ergens niet mee eens, bespreek u dit dan
alstublieft met één van ons zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Wij proberen de peuterspeelzaal zo open mogelijk te houden en rekenen daarbij op uw hulp.
Wij wensen de peuters en ook de ouders een heel prettige tijd op de peuterspeelzaal toe.