Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

PiershilPeuterspeelzaal 't Hummeltje


Koningin Wilhelminastraat 3
3265 BH Piershil
Telefoon: 06-13638228
E-mailadres: pszthummeltje@gmail.com
LRKP-nummer per 1 februari 2017: 217691195

Openingstijden


Maandagochtend, woensdagochtend, vrijdagochtend

08.45 - 09.00 uur Inlooptijd
11.30 - 11.45 uur Ophaaltijd

Combinaties van dagdelen:
Maandagochtend - woensdagochtend
Maandagochtend - vrijdagochtend
Woensdagochtend - vrijdagochtend

De speelochtend
De inloop start om 8.45 uur. Nadat alle kinderen afscheid hebben genomen start onze ochtend met een kring. In de kring nemen we de aanwezigheidslijst door met de kinderen en zingen we het liedje ‘Goedemorgen allemaal’. Daarna vertellen we aan de hand van de dagritme kaarten (BAS) hoe de ochtend eruit ziet. We zingen nog een liedje of lezen een verhaaltje voor en dan splitsen we de groep. De ene groep blijft in het lokaal en de andere groep (ongeveer 4 kinderen) gaat met 1 van de leidsters mee naar het BSO-lokaal om daar te werken met het taalstimuleringsprogramma BAS waar wij mee werken.
De groep die in het lokaal blijft start alvast met een knutselactiviteit. Ongeveer 10 minuten later voegen de 4 peuters zich weer bij de groep en gaat er nog een groepje van 4 peuters naar BAS.
Als de knutselactiviteit klaar is gaan de kinderen vrijspelen. Na het vrijspelen zingen we ons 'opruimliedje' en ruimen we gezamenlijk op. Als alles opgeruimd is, pakken de kinderen een boekje en gaan dit aan tafel 'lezen' tot het fruit klaar is.
Het fruit verdelen we onder de kinderen. Zo kan het dus zijn dat uw peuter een banaan heeft meegenomen, maar ook appel en kiwi eet. Na het fruit krijgen de kinderen een kaakje wat we tevoorschijn toveren! Uiteraard houden wij rekening met allergieën.
Na het fruit-eten hebben we de verschoon-/toiletronde. Daarna trekken we onze jassen en schoenen aan en gaan we naar buiten. Bij slecht weer doen we een bewegingsactiviteit in het lokaal.
We eindigen de ochtend met nog even vrijspelen in het lokaal en een mooie kring. Vanaf 11.30 uur worden de kinderen weer opgehaald.

De wenperiode


De eerste ochtend
U krijgt van Spelenderwijs een schriftelijke uitnodiging met een datum waarop uw kind voor het eerst naar de peuterspeelzaal gaat. Bij deze uitnodiging treft u ook een intakeformulier aan. Het intakeformulier kunt u thuis invullen en neemt u op de 1e ochtend dat uw kind naar de peuterspeelzaal komt mee.
Terwijl uw kind op onderzoek uit gaat, geven wij u tijdens het intakegesprek een indruk wat u en uw peuter van ons kunnen verwachten. Ook de ontwikkeling van uw kind en belangrijke informatie komen in dit gesprek aan bod. Tevens krijgt u de ruimte om vragen te stellen.

Afscheid nemen
De eerste keer alleen op de peuterspeelzaal blijven is voor elke peuter een grote stap en elke peuter reageert er anders op. Ieder kind is tenslotte uniek.
Wij hebben er begrip voor als u en uw peuter het moeilijk vinden om afscheid te nemen. Wat het beste werkt is duidelijkheid. Dus als u besluit weg te gaan, neem dan duidelijk afscheid van uw kind. Van tijd rekken bij het afscheid worden kinderen vaak onzeker.
Wanneer een peuter niet te troosten is, zullen we u vragen eerder te komen. Op dat moment zullen we afspreken hoe we het beste met uw peuter om kunnen gaan om uw peuter zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen.

Vroeg- en voorschoolse educatie


BAS
Op 't Hummeltje werken wij met het taalstimuleringsprogramma BAS. Aan de hand van praatplaten, boeken en thema’s stimuleren wij de taal- spraakontwikkeling van uw kind. Ook onze dagritmekaarten zijn van BAS. Een punt van herkenning voor uw peuter als het met 4 jaar naar de basisschool gaat: deze kaarten worden namelijk ook op de beide basisscholen in Piershil gebruikt.

Het overdrachtsformulier
Tijdens de peuterspeelzaalperiode kijken wij gericht naar de ontwikkeling van uw peuter.
Wij kijken naar vier aspecten, namelijk de sociaal-emotionele ontwikkeling, het speel- en leergedrag, de taalontwikkeling en de zelfredzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn: voelt het kind zich prettig in de groep, hoe speelt het kind en hoe is het betrokken bij kringactiviteiten, kan het kind zich al voldoende uitdrukken met taal en kan het kind voor zichzelf opkomen.
Op het observatie/overdrachtsformulier worden deze aspecten twee keer in kaart gebracht. De eerste keer gebeurt dit rond de derde verjaardag van uw kind. U mag dit formulier ten allen tijde inzien. De tweede keer vindt plaats wanneer uw kind drie jaar en tien maanden is. Voordat uw kind de peuterspeelzaal verlaat, nemen wij samen met u het overdrachtsformulier door. Tussentijds is het natuurlijk ook altijd mogelijk om over de ontwikkeling van uw kind te praten.
Natuurlijk vindt de overdracht naar de basisschool alleen plaats met instemming van de ouders/verzorgers.

Verpleegkundige van het consultatiebureau
Twee keer per jaar hebben wij overleg met de verpleegkundige van het consultatiebureau. Dit overleg vindt plaats in het kader van 'vroegtijdige signalering': hoe eerder problemen in de ontwikkeling gesignaleerd worden des te sneller kan het kind geholpen worden. Hierbij werken het consultatiebureau en de peuterspeelzaal nauw samen.


Feesten en activiteiten • Verjaardag peuter (zie ook 'traktatie')
  Om 10 uur eten we fruit en rond 11 uur vieren we een feestje. Uw peuter mag dan trakteren. En u mag gezellig met ons meefeesten.
 • Opa en oma ochtend
  Op 1 oktober is het landelijke opa en oma dag. Omstreeks deze datum organiseren wij een gezellige ochtend waarbij de kinderen met hun opa en oma een ochtend beleven op de peuterspeelzaal.
 • Juffenfeest
  1x per jaar vieren de juffen feest. Wij vieren dan onze verjaardag.
 • Sinterklaasfeest
  Ieder jaar brengt Sint en/of zijn Pieten ons een bezoek!
 • Kerstdiner
  Gezellig eten met elkaar bij de lichtjes van de kerstboom.
 • Carnaval
  De peuters mogen verkleed naar de peuterspeelzaal komen. We maken er een leuke ochtend van met spelletjes en muziek.
 • Paasontbijt
  In pyjama naar school! En gezellig ontbijten met elkaar. Daarna gaan we eitjes zoeken.
 • Lammetjes kijken
  Zodra de lente zich aandient gaan we lammetjes kijken bij de boer.
 • Vaderavond/ochtend
  Alle papa’s zijn van harte welkom! Samen met uw peuter maakt u een cadeautje voor moederdag.
 • Moederavond/ochtend
  Alle mama’s zijn van harte welkom! Samen met uw peuter maakt u een cadeautje voor vaderdag.
 • Peuterpretweek
  Pret staat in de eerste week van juni centraal. We maken er een leuke week van!
 • Lokale prioriteit weken
  Samen met CBS de Wegwijzer, OBS 't Kraaienest en KDV Harlekijn werken we 2 weken aan een thema. Dit in het kader van de taalstimulering.
 • Schoolfotograaf
  1x per jaar bezoekt de schoolfotograaf de peuterspeelzaal om een mooi kiekje te maken van uw peuter.
 • Brandoefening/ontruiming
  Wij oefenen regelmatig met de peuters wat we moeten doen als het fluitje klinkt.
 • Koekeloeren
  Aan de hand van de juf nemen de oudste peuters een kijkje in de kleuterklas van de basisscholen.


Ouders en de peuterspeelzaal • 10 minuten gesprekken
  In november en maart houden wij 10 minuten gesprekken. Tijdens deze gesprekken kunt u het plakboek van uw peuter inzien en vertellen wij hoe het met uw peuter gaat op de peuterspeelzaal. Ook krijgt u de ruimte om vragen te stellen.
 • Grote clubactie
  Aan de hand van lotenverkoop proberen wij met uw hulp een mooi opbrengst te verzamelen die ten goede komt aan onze peuters.
 • Jantje Beton
  Door middel van collecteren voor Jantje Beton proberen wij met uw hulp een mooi opbrengst te verzamelen die ten goede komt aan onze peuters.


Huishoudelijke mededelingen


Wat moet er mee naar de peuterspeelzaal:

 • Een afsluitbare beker (geen fles of tuitbeker) met drinken of een pakje met een rietje, voorzien van de naam van uw peuter
 • Een schone luier of up-en-go luier (voor kinderen die zindelijk aan het worden zijn)
 • Een gehele verschoning voor het geval we een ongelukje hebben. Onder gehele verschoning verstaan wij: onderkleding, bovenkleding en/of luiers, sokken. Zodat een klein ongelukje geen groot ongemak wordt voor uw peuter. Wilt u dit mee blijven geven tot uw peuter naar de basisschool gaat.
 • Schoongemaakt fruit (een banaan mag u in de schil laten).
 • Een paar pantoffeltjes met antislipzool, voor het spelen in de hal bij slecht weer.


Traktaties
Als uw kind jarig is, mag het trakteren. In het belang van de gezondheid van het kindergebit vragen wij u niet te veel snoep te trakteren. Goede aanraders zijn: kaas, worst, fruit enz. En wilt u alstublieft de traktatie van te voren met de leidsters overleggen? (dit in verband met eventuele voedselallergieën.)
Wij vragen u ook geen onopgeblazen ballonnen te trakteren i.v.m. verstikkingsgevaar.
Traktaties die gevaar kunnen opleveren voor de peuters moeten wij ook weigeren (bijv. spekjes, borrelnootjes, pinda's, kauwgomballen en lolly's).

Andere tips

 • Indien u niet zelf in de gelegenheid bent om uw peuter op te halen, geef dit dan door aan de leidster. Zonder bericht geven wij uw peuter niet mee.
 • Laat een telefoonnummer achter waar u te bereiken bent.
 • Kan uw peuter niet komen, om welke reden dan ook, geef dit voor 9.00 uur aan ons door.
 • Houd er rekening mee dat, wanneer uw peuter zelf speelgoed meebrengt, er ook andere peuters mee spelen. Mocht dit speelgoed kapot gaan of zoekraken dan ligt de verantwoording niet bij de leidsters.
 • Geef u uw kind makkelijke kleding aan waar het fijn in kan spelen.
 • Regenlaarzen mogen in de groep niet gedragen worden. Als uw peuter laarzen aan heeft, wilt u dan sloffen voor in de groep meegeven. Ook bij slecht weer; schoenen uit en pantoffels aan.
 • Aarzel niet om vragen te stellen aan de leidsters en geef op uw beurt ook informatie door die belangrijk kan zijn.


DG&J-rapport


Lees hier het meest recente rapport van de DG&J:
DEFINITIEF_Inspectierapport_OVR_Verhuizing_t_Hummeltje.pdf
HU201611_Inspectierapport__OVR_KDV_t_Hummeltje.pdf
HU201704_Inspectierapport_KDV_t_Hummeltje.pdf

Tenslotte
De peuterspeelzaal is er voor u en uw peuter.
Heeft u ideeën, suggesties, opmerkingen of bent u het ergens niet mee eens, bespreek u dit dan alstublieft met één van ons zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Wij proberen de peuterspeelzaal zo open mogelijk te houden en rekenen daarbij op uw hulp. Wij wensen uw peuter en u een heel fijne tijd op ‘t Hummeltje toe.