Spelenderwijs

Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard

Inschrijven

U kunt uw peuter online inschrijven voor de peuterspeelzaal. Ontvangt u liever een papieren inschrijfformulier, neemt u dan contact op met de administratie van Spelenderwijs, Stichting Peuterspeelzalen Hoeksche Waard: administratie@spelenderwijshw.nl of telefoonnummer: 0186-616707.
Tijdens schoolvakanties is de administratie afwezig. U krijgt zo snel mogelijk na de vakantie een bevestiging van inschrijving.

Inschrijving
Na ontvangst en verwerking van het inschrijfformulier stuurt Spelenderwijs u per e-mail een bevestiging. Plaatsing van nieuwe peuters vindt plaats vanaf de leeftijd van 2 jaar en geschiedt op volgorde van de inschrijfdatum. U ontvangt per mail of telefonisch een mogelijke startdatum waarop u kunt reageren.

Kosten

De financiering van het peuterspeelzaalwerk gaat voor de meeste ouders, net als bij de kinderopvang, via de maandelijkse ouderbijdrage en een inkomensafhankelijk toeslag (Kinderopvangtoeslag) van de Belasting.
Ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag hebben recht op subsidie van de gemeente en gaan een inkomensafhankelijke ouderbijdrage betalen.

Klik hier om te kijken of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Vul daarna alle gegevens in om uw kind in te schrijven.

Klik hier om de kosten van de peuterspeelzaal te berekenen. De berekening is een indicatie van de kosten en kan afrondingsverschillen bevatten. Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.


Kies de locatie